Länkstig

Ny ämnesförening för genusvetenskap

Publicerad

Ett konstituerande möte för Ämnesföreningen för genusvetenskap, ÄG, hölls under forskningskonferensen g19 i oktober. På första årsmötet i december ska verkställande utskott väljas.

ÄG ska främja genusvetenskap som högskole- och universitetsämne och vara en plattform för de ämnesmiljöer som är anslutna. Så står det i de föreningsstadgar som antogs under mötet på g19 och som tagits fram av Hillevi Ganetz, Stockholms universitet, Gabrielle Griffin, Uppsala universitet, Liisa Husu, Örebro universitet och Lena Karlsson, Lunds universitet.

Ämnesföreningen ska samla alla fora, centrum eller institutioner med genusvetenskap som ämne i någon form runt om i Sverige, för att bland annat stärka samarbetet kring utvecklingen av ämnet.
– Vi vill skapa bättre förutsättningar för att utväxla erfarenheter och gemensamt samordna kurser, och utveckla forskarutbildning och grundutbildning, säger Hillevi Ganetz.

Den 6 december hålls ett första årsmöte, som ett extra årsmöte för att välja verkställande utskott. Årsmötet blir ett distansmöte som Umeå universitet anordnar, med representanter från alla forskningsmiljöer som vill anslutna sig till föreningen. Även fortsättningsvis kommer föreningens årsmöten att hållas på hösten, i g-konferens-tider. Hillevi Ganetz lyfter fram betydelsen av g-konferenserna för tillkomsten av ÄG.

– G-konferenserna har varit oerhört viktiga, genom att samla genusvetare från hela Sverige, och även internationella stjärnor, för att träffas och nätverka. De har varit en grund för att vi över huvud taget har bildat ÄG, säger hon.

Skribent: Inga-Bodil Ekselius