Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nu lanserar FNs panel för biologisk mångfald regionala rapporter

Publicerad

FNs panel för biologisk mångfald

Marie Stenseke, professor i kulturgeografi, är just nu i Medellin, Colombia för IPBES årliga stora plenarmöte som samlar 800 deltagare. Vid mötet har fyra stora rapporter om biologisk mångfald och ekosystemtjänster antagits, varav en specifikt för Europa och Centralasien, något som Marie hoppas ge genklang även i Sverige.

- Rapporten visar hur livsviktig naturen är för oss, för mat, energi, byggmaterial, vattenrening, upplevelser och identitet, för att nämna några nyttor. Den pekar på att våra konsumtionsmönster i västeuropa hotar artrikedomen och ekosystemens funktioner inte bara här utan också i andra delar av världen. En nyckel för att komma till rätta med hotet mot artrikedomen är ett ökat medvetande hos gemene man om allvaret i situationen, men också vad man kan göra för att förbättra läget, säger Marie Stenseke.

Totalt lanseras fyra regionala rapporter, förutom för Europa och Centralasien också för Amerika, Afrika samt för Asien och Oceanien. Dessa behandlar tillståndet för biologisk mångfald och de nyttor vi får från naturen, drivkrafter bakom förändringar samt vad som kan göras för att få en positiv utveckling för arter och för människor. Utöver dessa kommer förhoppningsvis även en rapport med rubriken Land degradation and restoration (Markförstöring och restaurering) att antas.

PanelmedlemmarI den regionala rapport som kommer för vårt område, The regional and subregional assessment of biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia, har två forskare från Göteborgs universitet medverkat. Det är Gunilla A Olsson vid institutionen för globala studier och Ulf Molau vid institutionen för biologi och miljövetenskap. Marie Stenseke har medverkat i egenskap av ledamot i Multidisciplinary Expert Panel (MEP), som hon leder tillsammans med Sebsebe Demissew, Etiopien och hon har också varit aktiv i Management committee just för denna rapport.

- Rapporten är ett resultat av engagerat arbete av över hundra forskare, från olika länder och discipliner. Arbetet i IPBES är tvärvetenskapligt och dynamiskt. Förutom att kartlägga kunskapsläget, så bidrar IPBES också med nya sätt att tänka kring naturens nyttor, hur man på nationell nivå kan ta hänsyn till att vi ser och värderar naturen olika. Sammantaget kommer rapporten att ha stor betydelse för den framtida utformningen av naturvården i Sverige, säger Marie Stenseke

Pressmeddelande

Här kan du läsa Naturvårdsverkets pressmeddelande.

Youtube-presentation om rapporterna

Mer information

Läs mer om mötet: http://www.humboldt.org.co/en/noticias-2/current-events/item/1155-ipbes6-medellin-colombia

Mer information om IBPES: https://www.ipbes.net/