Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Niuosha Samani får Wallanderstipendium för forskning inom redovisning

Publicerad

Niuosha Samani får Wallanderstipendium för forskning inom redovisning. Wallanderstipendiet består av 1,6 miljoner kr som ger full finansiering under tre år.

Niuosha Samani har fått Wallanderstipendium på 1,6 miljoner kronor för att under tre år studera faktorer som påverkar redovisningsinformationens kvalitet.

Niousha forskar om samspelet mellan kvalitet på den finansiella rapporteringen och bolagsstyrningen. I det kommande projektet kommer hon att studera redovisningsinformationens grad av användsbarhet dels för aktörer på kapitalmarknaden och dels i företags interna beslutsfattande och bolagsstyrning.

Wallanderstipendiet delas ut av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse. Stipendiet är avsett för yngre framstående nydisputerade doktorer inom de ekonomiska disciplinerna. Det ger treårig full finansiering, 1,6 miljoner kr, och syftet är att mottagaren ska kunna uppnå docentkompetens under tiden.