Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nio forskare vid Göteborgs universitet på listan över världens mest citerade

Publicerad

Sju forskare vid Göteborgs universitet som var med på förra årets lista över världens topp-en-procent mest citerade forskare ligger fortfarande på denna topplista: Kaj Blennow, Fredrik Bäckhed, Joakim Larsson, Henrik Nilsson, Karl Swedberg, Valentina Tremaroli och Henrik Zetterberg. I år tar dessutom Johan Bengtsson-Palme plats inom kategorin Cross-Field.

Det är analysföretaget Clarivate Analytics, som äger Web of Science, som listar den en procent av världens forskare som citeras flitigast. Listan baseras på publiceringar de senaste tio åren, mellan åren 2009-2019. Analysen bygger på data från företagets publikationsdatabas.

Tvärvetenskaplig kategori

Johan Bengtsson-Palme tar plats på listan i den särskilda kategorin Cross-Field, som är en tvärvetenskaplig kategori. Han har samarbetat med både Joakim Larsson och Henrik Nilsson som också är med på listan sedan tidigare.

Bild
Foto av Johan Bengtsson-Palme
Johan Bengtsson-Palme, forskarassistent på avdelningen för infektionssjukdomar vid Institutionen för biomedicin, leder en grupp som forskar om effekter av antibiotika på bakterier, inklusive antibiotikaresistens.
Foto: Cecilia Hedström

– Som nybliven gruppledare känns det både roligt och lite konstigt att vara med på en sådan här lista tillsammans med väldigt väletablerade forskare på GU. Jag tror att sådana här rankningslistor i sig kanske ges lite väl stor betydelse och symbolvärde, men den underliggande faktorn här är ju att den forskning som jag och mina medförfattare har gjort är viktig och användbar för väldigt många andra människor, säger Johan Bengtsson-Palme.

Antibiotikaresistens i miljön

Hans mest citerade artiklar är metod- och databasartiklar för artbestämning av mikroorganismer, men han gläds ännu mer över att gruppens nyare artiklar om antibiotikaresistens i miljön fått så mycket uppmärksamhet.

– En artikel som har blivit välciterad i närmast raketfart är den vi publicerade i Nature 2018 som bland annat beskriver relationen mellan svampar som naturligt producerar antibiotika och resistenta bakterier i jordprover. Det finns ett tydligt samband där, som i sin tur kan kopplas till egenskaper i den lokala miljön, som pH, nederbörd och temperatur, säger Johan Bengtsson-Palme, som tror att det är artikelns breda anslag som gjort att den blivit så citerad:

– Den artikeln innehåller lite för alla. Vi tar upp både ekologiska mekanismer på en global skala, men diskuterar också antibiotikaresistens i miljön och hur bakterier och svampar påverkar varandra. Jag tror nyckeln till den stora citeringsgraden där är just att så många andra forskare från olika discipliner har haft nytta av de resultaten.

Alexandre Antonelli också ny på listan

Sedan tidigare återfinns Kaj Blennow, Fredrik Bäckhed, Joakim Larsson, Henrik Nilsson, Karl Swedberg, Valentina Tremaroli och Henrik Zetterberg på denna lista. Nykomling på årets lista är också Alexandre Antonelli, professor i systematik och biodiversitet vid Göteborgs universitet och tidigare intendent för Botaniska trädgården. Han har dock numera sin huvudaffiliering vid Kew Royal Botanic Gardens i Storbritannien.

Web of Science - Highly Cited Researchers

Nature: Structure and function of the global topsoil microbiome