Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris till kulturvårdare

Publicerad

Universitetslektor Gunnar Almevik vid institutionen för kulturvård får fakultetens pedagogiska pris 2016 bland annat för sin att ha startat och utvecklat tre utbildningsprogram i traditionella hantverk i Mariestad.

 I motiveringen till priset nämns också att Gunnar Almevik har en stark tro på vikten av breddad rekrytering till högskolan och att både de praktiska och teoretiska delarna av hantverkskompetenserna har en självklar utvecklingspotential i ett akademiskt sammanhang.

Porträtt av Gunnar Almevik−Jag har framförallt en stark tro på den öppna och fria högskolan, där en sund rekryteringen av studenter är en viktig del. Många hantverkskompetenser är redan idag integrerade i den akademiska vardagen, i laboratorier och fältstationer. Andra hantverkskompetenser är nya i ett akademiskt sammanhang och behöver utvecklas vidare.

Gunnar Almevik har också visat stort engagemang i rekrytering och handledning av hantverkare till forskarutbildningen vid kulturvård. Han har även startat Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet, där filmproduktion, workshops, publikationer med mera stödjer branschens efterfrågan på tillämpad forskning och undervisningsmaterial.

−Samhället, där högskolan är en del och inte någonting vid sidan av, behöver ett utökat utbyte mellan forskning och praktisk verksamhet. Det behövs mer forskning i praktisk verksamhet, men forskningen behöver också bli mer praktikbaserad. Det här kan inte isoleras i ett ”tredje uppdrag”. Hantverkslaboratoriet har akademisjukhuset som förebild, med integrerade former för utbildning, forskning och produktion.

I prismotiveringen nämns även att ”Gunnar Almevik prövar nya och okonventionella pedagogiska metoder för både praktiska och teoretiska moment. Nuvarande uppdrag inom grundutbildningen genomförs som ’blended learning’ och med online-seminarier som är mycket uppskattat av studenterna. Inom sin högskolepedagogiska utbildning har han nyligen utvecklat nya masterkurser inom främst 3D-scanningstillämpningar som dokumentations- och analysverktyg för den kulturvårdande praktiken.”

−Jag är väldigt glad, och känner mig oerhört hedrad att få fakultetens pedagogiska pris.