Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Moderaterna största partiet bland utlandssvenskar

Publicerad

Drygt var tredje utlandssvensk, 36 procent, röstade på Moderaterna i valet 2014. Det visar SOM-institutets unika undersökning av svenskar boende utomlands som presenteras i boken Svenska utlandsröster. Moderaternas starkaste fästen i världen är Asien och Östeuropa. Svagast stöd för partiet återfinns i de nordiska grannländerna och Latinamerika.

Utlandsboende svenskars röstande har tidigare inte varit kartlagt. Idag har omkring 160 000 utlandssvenskar rösträtt i riksdagsvalen. Gruppen blir större för varje val och motsvarar en valkrets av Blekinges storlek. I 2014 års val använde omkring 52 000 utlandssvenskar sin rösträtt.


 

Borgerlig övervikt bland utlandsboende
Forskning från andra länder har visat att utlandsboende tenderar att rösta likadant som bofasta medborgare. I Sverige har det däremot länge funnits en uppfattning om att utlandssvenskar skulle luta mer åt höger än den generella befolkningen, men studier av detta har helt saknats. SOM-institutets undersökning bekräftar nu att utlandsboende står längre till höger än bofasta svenskar.

– Det finns betydande skillnader i valet av parti som kan knytas till varför man bosatt sig utomlands, var i världen man bor och hur länge man varit utlandsboende, säger Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap och författare till kapitlet Utlandsröster.

Socialdemokraterna fick endast 15 procent av rösterna i gruppen svenskar boende utomlands och om utlandssvenskarna fått bestämma hade istället Alliansregeringen (C, FP, KD, M) fått fortsatt förtroende efter 2014 års val med en knapp majoritet på 54 procent. Stödet för den sittande minoritetsregeringen (S och MP) var 27 procent bland utlandssvenskarna.
 

Stora skillnader mellan grupper
Bland utlandsboende återfinns samma könsskillnader i röstning som vi ser på hemmaplan. Bland utlandsboende kvinnor står Miljöpartiet (16 procent) och Feministiskt initiativ (8 procent) klart starkare än bland män. I gruppen män stödde 41 procent Moderaterna och 9 procent Sverigedemokraterna i valet 2014.

Även bland dem som bott relativt lång tid utomlands och som inte har särskilt starka band med Sverige förekom röstande på nyare partier som Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna.

– Medan FI var ett uttalat ungdomsfenomen nådde SD sitt starkaste stöd i äldre grupper. SD var även populära bland utlandsboende med låg utbildning och personer som inte besöker Sverige, inte känner sig stolta att vara svensk, inte känner sig hemma i Sverige och som bedömer det osannolikt att de någon gång skulle flytta tillbaka, säger Henrik Oscarsson.
 


FAKTA
* Utlandsröstande av Henrik Oscarsson är ett av 14 kapitel i den senaste boken från SOM-institutet: Svenska utlandsröster (Red: Maria Solevid).
* Kapitlen sammanställer och analyserar utlandssvenskars tankar och åsikter om samhälle, media och politik.
* Boken baseras på data ifrån SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014. Denna undersökning besvarades av 2668 personer bosatta i 103 olika länder.



Länk till forskarantologin Svenska utlandsröster

Läs kapitlet Utlandsröstare
 

För mer information, kontakta:
- Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap och författare till kapitlet Utlandsröstande, telefon: 031-786 46 66, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se
- Maria Solevid, undersökningsledare på SOM-institutet och redaktör för Svenska utlandsröster, telefon: 031-786 18 44, e-post: maria.solevid@som.gu.se
- Daniel Jansson, kommunikatör på SOM-institutet, telefon: 031-786 55 29, e-post: daniel.jansson@som.gu.se