Bild
porträtt av Christine Howes
Projekt ska genomföras på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori där Christine Howes är proprefekt och universitetslektor i datalingvistik.
Foto: Monica Havström
Länkstig

Missförstånd i samtal studeras i stort projekt inom datalingvistik

Christine Howes vid Göteborgs universitet har beviljats det så kallade ERC Starting Grant från Europeiska forskningsrådet för ett dialogprojekt inom datalingvistik. Hon hoppas kunna utveckla ett helt nytt paradigm inom språkforskning.

Det är ett prestigefyllt mångmiljonanslag som dessutom är ett viktigt erkännande av hennes forskning.

Har du någonsin undrat varför vi så ofta pratar i munnen på varandra i Zoom-samtal? Eller varför konversations-AI fortfarande är så långt ifrån science fiction-idealets dator som förstår dig perfekt? Eller varför vissa skämt bara är roliga ibland? Christine Howes menar att svaren på dessa frågor bygger på de mekanismer vi använder i våra vardagliga samtal för att lösa potentiella missförstånd.

Det är förvånansvärt komplicerat att teoretisk beskriva mänsklig interaktion, särskilt när vi tar hänsyn till hela sammanhanget för en konversation inklusive gester, ansiktsuttryck och intonation samt de ord som används. Men det behövs för att förbättra system där kommunikationen är beroende av datorer.

Uppfattar olika saker

– Jag anser att all interaktion drivs av dessa mekanismer som ständigt parerar för oundvikliga skillnader i hur vi uppfattar ett samtal. När du tänker på det delar vi faktiskt aldrig "samma" språk som någon annan, på grund av våra olika erfarenheter och sociala bakgrund etc. Det väcker frågan: Hur kan vi lyckas kommunicera när individuella skillnader i språkanvändning är normen, snarare än undantaget? Den frågan ska vi nu ta itu med genom att skapa en komplex språkfärdighetsmodell som vi kommer att testa empiriskt med experiment i textchattar, zoomsamtal och virtuella modeller, säger Christine Howes.

Hennes förhoppning är att denna språkmodell ska kunna bli ett nytt grundverktyg för plattformar och andra interaktiva system som använder konversations-AI och där det idag fortfarande saknas viktig information, vilket gör systemen mindre användarvänliga.

Femårigt anslag

Projektet Divergens och konvergens i dialoger: Den dynamiska hanteringen av missmatchningar får 1,5 miljoner euro, fördelat över fem år.

Europeiska forskningsrådet riktar sig till forskare som är i början av sin karriär. Det är extra hedrande att få det EU-finansierade bidraget då konkurrensen är tuff, nära 3000 forskare sökte och endast tolv projekt i Sverige beviljades anslag. Totalt fick 408 forskningsprojekt bidrag ur årets pott.

Ny tvärvetenskaplig grupp

Projekt ska genomföras vid Göteborgs universitet, på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori där Christine Howes är proprefekt och universitetslektor i datalingvistik.

– Jag kommer att bilda en tvärvetenskaplig grupp med tre postdoktorer och två doktorander med expertis inom beräknings-, social- och psykolingvistik som kommer att samarbeta med vår lingvistikgrupp i Göteborg. Det känns otroligt, och uppmuntrande, att ERC har sett potentialen i mitt projekt.

Text: Monica Havström

ERC Starting Grant


Europeiska forskningsrådet, ERC, främjar forskardrivna projekt inom alla vetenskapliga områden. Med dessa stora bidrag vill ERC hjälpa yngre forskare med lovande idéer, som har upp till sju års forskningserfarenhet efter sin doktorsexamen. 

Länk till ERC:s webb