Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Miljöekonom Åsa Löfgren ingår i regeringens nya klimatpolitiska råd

Publicerad

Regeringen har nyligen presenterat ett klimatpolitiskt råd som har till uppgift att utvärdera hur regeringens politik är förenlig med de nationella klimatmålen. Åsa Löfgren, docent i nationalekonomi vid Göteborgs universitet, har utsetts till en av ledamöterna.

– Det kommer att bli fantastiskt spännande att följa svensk klimatpolitik som ledamot i det klimatpolitiska rådet. Riksdagen har satt upp ett mycket ambitiöst klimatmål för Sverige att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och målet kommer att kräva stora omställningar i samhället de kommande 25 åren, säger Åsa Löfgren.

Det klimatpolitiska rådet är ett oberoende organ bestående av personer med vetenskaplig expertkunskap. Rådet har i uppdraget är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och regering har beslutat. Arbetet inleds efter årsskiftet.

– Vi ledamöter har olika ämneskunskap och i min roll som nationalekonom kommer jag ha särskilt fokus på om politiken stödjer individer, företag och myndigheter att svara effektivt på incitament och marknadssignaler, säger Åsa Löfgren.

Åsa Löfgren är docent i nationalekonomi med särskilt fokus på klimatekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I sin forskning har hon bland annat studerat ekonomiska styrmedel, som miljöskatter och utsläppsrättshandel, och vilken roll dessa kan spela för att hantera den globala uppvärmningen. Åsa Löfgren medverkar i två stora forskningsprojekt, Centre for Collective Action Research och Mistra Carbon Exit. Hon är medlem i Handelshögskolans råd för hållbar utveckling, Norska forskningsrådets expertpanel, och är dessutom Chief Operating Officer för världskongressen för miljö- och resursekonomer, WCERE 2018.

Läs mer om det klimatpolitiska rådet på regeringens webbplats