Bild
Three researchers
Foto: Göran Olofsson, Johan Wingborg
Länkstig

Medel till forskning om hur COVID-19 påverkar psykisk hälsa, stress och välbefinnande hos svensk befolkning

I ett nytt projekt skall Ann-Sophie Lindqvist Bagge, docent vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, undersöka hur COVID-19 påverkar psykisk hälsa, stress och välbefinnande hos den svenska befolkningen. Projektet studerar psykisk hälsa och välbefinnande i förhållande till befolkningens socioekonomiska- och sociodemografiska status, samt i relation till medborgarnas egna erfarenheter av att vara medicinskt påverkade av COVID-19.

Den 11 mars i år förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) COVID-19 som en pandemi. Situationen har globalt och fundamentalt förändrat människors sätt att leva. Forskare världen över har uppmärksammat det akuta behovet av forskning om hur pandemier påverkar allmänhetens psykiska hälsa.

Projekt finansierat av Folkhälsomyndigheten och Forte

Forskningen finansieras via anslag från Folkhälsomyndigheten och FORTE. Projektet sker i samarbete med kollegor vid Sahlgrenska Akademien och SOM-institutet, där alla forskare är verksamma vid den tvärvetenskapliga centrumbildningen Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM).

Forskningsledare: Ann-Sophie Lindqvist Bagge, docent, Psykologiska institutionen.

Forskare: Anders Carlander, fil.dr., SOM-institutet och Roger Olofsson Bagge, docent, Sahlgrenska Akademien.

Läs mer om WCMTM, en nationell satsning för att stärka svensk life science

Mer information om Roger Olofsson Bagge Group