Länkstig

Medel till forskning inom hållbarhet

Publicerad

Rafael Cichelero och Ihar Faniayeu, båda forskare vid institutionen för fysik, har fått 71 000 kr var i forskningsmedel från Adlerbertska forskningsstiftelsen. Medlen går till deras respektive forskningsprojekt inom hållbarhet och energi.

Rafael Cichelero – “Sensor-ID: Materials identification by optical nanoantennas for recycling technology”

Bild
Porträtt av Rafael Cichelero
Rafael Cichelero.

Målet med Rafael Cicheleros projekt är att konstruera optiska nanosensorer, som med hög avkänningsförmåga kan identifiera och klassificera olika material genom sin unika dielektriska diagnostik.

Sensorerna drar fördel av plasmonik, vilket är kollektiva elektronoscillationer inducerade av ljus i metalliska nanostrukturer, vilket resulterar i en stor ökning av interaktionen mellan ljus och materia, vilket ökar avkännings- och identifieringsförmågan.

– Vårt förslag handlar om ett nytt ID-märkningssystem baserat på plasmoniska resonanser, som kan identifiera mellan materialfamiljer, som metall, papper, polymerer och så vidare. Sådana avkänningsmöjligheter kan eventuellt tillämpas i återvinningsteknikindustrin, där materialseparation spelar en avgörande roll för att kunna identifiera och spåra ädla, farliga eller miljöförorenande material, säger Rafael Cichelero.

Ihar Faniayeu – “Warm windows: the future of indoor comfort in the Nordics”

Bild
Porträtt av Ihar Faniayeu
Ihar Faniayeu.

Visionen med Ihar Faniayeus projekt är att skapa multifunktionella transparenta varma fönster, drivna av solen. Projektet kommer att ta itu med energiförlusten i dessa sammanhang genom att utveckla en ny form av varma fönster som omvandlar solenergi till lokal uppvärmning, vilket sparar eller genererar energi, beroende på applikationen.

Projektet bygger på förnybara energisystem och samspelet mellan olika energisystem, som solbaserad värmeenergiproduktion och infravärme i byggnader.

– Denna potentiellt avgörande mångsidiga teknik för utnyttjandet av solenergi i fönster kan göra livet för människor i Sverige mer bekvämt, trevligt och produktivt, säger Ihar Faniayeu.