Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medel från Adlerbertska forskningsstiftelsen till forskning inom ekonomisk historia

Publicerad

Adlerbertska forskningsstiftelsen har beslutat att 2015 tilldela Malin Dahlström och Malin Nilsson 490 000 kr vardera för sina respektive forskningsprojekt. Båda två arbetar på avdelningen i ekonomisk historia, institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Bild på Malin DahlströmMalin Dahlström disputerade i ekonomisk historia början av september med sin avhandling Konkurrens, samarbete och koncentration. Kalktens- och cementindustrin i Sverige 1871-1982, som fokuserar på kartellbildningar inom dessa industrier. Hon kommer nu att fortsätta sin forskning inom samma ämne, med projektet Konfliktfylld hållbarhet i kalkstens- och cementindustrin.

Bild på Malin NilssonMalin Nilsson har tidigare forskat om kvinnors val och möjligheter på arbetsmarknaden under det tidiga 1900-talet genom att fokusera på hemindustriarbeterskor. Detta presenterade hon i sin avhandling Taking work home i mars 2015. Under hösten är Malin i Toronto, och hon kommer att fortsätta sin forskning med projektet Den goda människan kvantifierad: Offentlig fattigvård och privat välgörenhet i 1890-talets Göteborg när hon kommer tillbaka till Göteborg sommaren 2016.


Vi gratulerar Malin och Malin till dessa medel!