Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marin ekolog tilldelas forskningspriset 2018

Publicerad

Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris 2018 tilldelas marin ekologen Anna Godhe vid institutionen för marina vetenskaper. Hennes forskning handlar om växtplanktonekologi och evolution.

Anna Godhe

 

Hur känns det att bli tilldelad fakultetens forskningspris?

- Naturligtvis är jag jätteglad och det är fantastiskt roligt att den insatsen jag gör tillsammans med mina kollegor här i Göteborg, men också runt om i Sverige och världen blir uppmärksammad.

Vad handlar din forskning om?

- Den senaste tiden har en stor del av min forskning handlat om hur kiselalger anpassar sig till en föränderlig miljö. Det gör vi genom att undersöka långa sedimentkärnor. Dessa innehåller nämligen vilsporer som har sedimenterat på havsbottnen och från daterade lager i sedimentkärnan kan vi ”väcka upp” kiselalger som är mer än 100 år gamla. Vi studerar på så sätt hur kiselalger har anpassat sig till specifika miljöer. Exempelvis så har vi provtagit en sedimentkärna från ett kärnkraftverk. Kärnkraftverket sprider kylvatten i sitt närområde och därmed höjs temperaturen lokalt i vattnet. Vi har väckt upp kiselalger från före och efter kärnkraftverket togs i bruk för att se hur kiselalgens gener kan ha förändrats över tid, som en anpassning till den högre temperaturen. En annan del i mitt arbete handlar om att undersöka om vi kan använda mikroalger som framtida biobränsle. Jag medverkar även i ett tvärvetenskapligt projekt där vi studerar hur antibiotika resistensgener sprids i marin miljö. Vi undersöker bland annat om bakterier som är bärare av antibiotika resistensgener kan ”lifta” med växtplankton till nya områden.

Vad kan samhället ha för nytta av din forskning?

- Kiselalger är livsviktiga. De står för 20 procent av den globala koldioxidbindningen och är dessutom basen i näringskedjan i haven. Det innebär att utan kiselalger finns det inte någon fisk. Genom att studera hur kiselalger kan anpassa sig kan vi lättare förutspå vad som kommer ske i framtiden. Antibiotikaresistensspridning är ett stort problem, inte enbart inom sjukvården utan även i vår miljö.

Vad har du på gång den närmsta tiden och har du några framtidsplaner?

- Just nu handleder jag en doktorand som har samlat in en sedimentkärna som är tagen i närheten av en nedlagd koppargruva. Experimentet går ut på att försöka förstå hur kiselalgerna först har anpassat sig i förorenat vatten för att därefter se hur de återhämtat sig efter det att gruvan lades ner och vattenkvaliteten blev bättre. Vi kommer ha ett nära samarbete med en ekotoxikolog, vilket är nytt för mig så det ska bli mycket spännande. I vinter kommer jag tillsammans en svensk postdoktor resa till sydöstra Indien, till ett område med mycket räkodlingar. Tillsammans med indiska kollegor kommer vi att fortsätta vårt arbete med att studera hur antibiotikaresistensspridning sker i havsmiljön.

Anna Godhe får Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris 2018 med följande motivering

”Anna Godhe är marin ekolog och hennes specifika expertis och forskningsintresse är molekylär ekologi och evolution av växt-plankton. Hon skapar banbrytande forskning som spänner över konventionella gränser i vitt skilda forskningsprojekt, tillsammans med nationella och internationella kollegor med mycket varierande disciplinär bakgrund. Anna Godhe har upptäckt, och utnyttjar, ett system där hon kan väcka kiselalger till liv från sediment som är flera hundra år gammalt. Detta gör det möjligt att undersöka nu levande och gamla individer av samma art från samma plats, och jämföra dem med avseende på hur de påverkats av miljö och klimat. Kring detta har Anna Godhe skapat en livaktig och framgångsrik forskningsmiljö.”

Om forskningspriset

Priset utmärker utveckling av en forskningsinriktning som utgör ett väsentligt bidrag till nytänkande i fakultetens forskning. Pristagaren får ett diplom och ett forskningsanslag om 250 000 kr