Bild
Bild som visar en persons mage sett från sidan
Länkstig

Läkemedel i kombination med livsstilsförändringar tycks positivt vid prediabetes

Publicerad

En intensiv behandling som kombinerar läkemedel med livsstilsförändringar kan eventuellt motverka flera negativa sjukdomsprocesser för personer med prediabetes. De försiktigt positiva resultaten kommer från ett europeiskt forskningssamarbete, där professor Marcus Lind medverkat.

Studiens resultat, publiceras av tidskriften Journal of Clinical Medicine. Resultaten gläntar på dörren till en ny möjlighet att fördröja utvecklingen av diabetes typ 2. Det är den första studien som kombinerar intensiva livsstilsinterventioner och läkemedel vid förstadium till typ 2 diabetes och utvärderar effekter på de komplikationer personer med diabetes typ 2 riskerar. 

Bild
Marcu Lind, Professor i diabetologi
Marcus Lind
Foto: Anette Juhlin

Marcus Lind, professor i diabetologi vid Göteborgs universitet, har medverkat i utformningen av studiens design. Han tycker att resultaten är intressanta och hoppingivande, men vill inte dra för stora växlar:

– Det är data från ettårsuppföljningen, vilket är en relativt kort period. Med det sagt indikerar resultaten att tidig intensiv kombinationsbehandling förbättrar både njurfunktion, nervfunktion och viktprofil. Men vi behöver konfirmera resultaten när studien fortsätter och vi följer upp patienterna under längre tid, säger Marcus Lind.

Läkemedel och livsstilsinterventioner

I denna randomiserade studie utvärderades 658 personer som uppfyller kriterierna för prediabetes i fyra olika grupper, som alla fick den livsstilsintervention som idag rekommenderas för personer som riskerar att utveckla diabetes typ 2. Den andra och den tredje gruppen fick dessutom behandling med var sitt etablerat diabetesläkemedel (metformin och linagliptin) och den fjärde gruppen behandlades med båda dessa läkemedel i kombination med livsstilsinterventionerna.

– Det kan låta som ett relativt litet antal personer för att vara en randomiserad klinisk prövning där organskador utvärderas, men ha då i åtanke att dessa personer ofta inte är registrerade patienter, utan riskpersoner från normalbefolkningen. Studiepersonerna får genomgå omfattande undersökningar, som fotografering av ögonbotten, neurologiska tester och mätning av njurens funktion, berättar Marcus Lind.

Ett akademiskt initiativ

Till skillnad från många andra kliniska prövningar är denna studie inte initierad av läkemedelsbolagen, utan är ett akademiskt initiativ, med finansiering från EU. Professor Marcus Lind var en av de delaktiga redan när studien initierades i ett större EU-samarbete. Huvudansvariga var professor Jaakko Tuomilehto vid universitetet i Helsingfors och Rafael Gabriel, forskare vid universitetssjukhuset La Paz i Madrid.

Bakgrunden är en annan studie, publicerad 2001 i tidskriften New England Journal of Medicine under ledning av Jaakko Tuomilehto, som visade att utveckling av typ 2 diabetes kan förhindras i högriskgrupper genom kraftfulla livsstilsförändringar.

Den aktuella studien, kallad ePREDICE, tar nästa steg för att se om inte bara typ 2 diabetes utan även organskador kan förebyggas med intensivbehandling på ett tidigt stadium, redan innan typ 2 diabetes utvecklats.

Text: Elin Lindström