Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Konsumtionsrapporten 2013: Mot en kontinental mat- och dryckeskultur?

Publicerad

Vi äter allt mer ute, dricker allt oftare alkohol och spenderar mer tid på att äta och dricka. Det framkommer i Konsumtionsrapporten 2013 som ges ut av Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Den svenska befolkningen går mot en kontinental mat- och dryckeskultur. Mer tid läggs på själva ätandet och drickandet, mer av ätandet sker utanför hemmet och umgänget med alkohol blir allt mer frekvent. Den svenska befolkningen har också ökat sin konsumtion avsevärt inom kategorin ”fritid, underhållning och kultur”.

- Det kan tyckas märkligt att vi ökar vår konsumtion av aktiviteter och upplevelser utanför hemmet samtidigt som vi ökar vår konsumtion av mat hemma. En tänkbar förklaring till att maten fått ett större utrymme i vår vardag kan vara matens identitetsskapande funktion. Både då vi äter ute, handlar och bjuder på mat hemma uttrycker vi och skapar en identitet genom våra val och handlingar, både för oss själva och för andra, säger John Magnus Roos, redaktör för Konsumtionsrapporten 2013.

Det är intressant att notera att den förändring som har skett i Sverige också har skett i Finland. Även den finska befolkningen äter mer ute och övergår allt mer till alkoholsvagare drycker.

Befolkningarna i både Sverige och Finland har ökat sin konsumtion kraftigt utomlands, samtidigt som den utländska konsumtionen har ökat i båda länderna.

- Det är troligt att både svenskar och finnar har påverkats av influenser från andra kulturer i sin mat- och dryckeskultur, säger John Magnus Roos.

Mer i Konsumtionsrapporten 2013
-Konsumtionsrapporten 2013 är baserad på statistik från 2012 och jämför med åren 2011 och 2002 för att kunna ge en bild av utvecklingen över tid. Konsumtionsrapporten 2013 är sammanställd av fil dr John Magnus Roos.
-De konsumtionsområden som ökade mest under 2012 var: hushållens konsumtion i utlandet 6,6%, fritid, underhållning och kultur 3,4% samt hotell, caféer och restauranger 3,1%.
-De konsumtionsområden som ökade mest mellan 2002 och 2012 var: kommunikationstjänster 84%; utländsk konsumtion i Sverige 83%; möbler, hushållsartiklar och underhåll 60%; fritid, underhållning och kultur 57% samt hushållens konsumtion i utlandet 50%.


Läs mer om och ladda ner Konsumtionsrapporten 2013
 

För mer information:
John Magnus Roos, 0730-48 22 27, magnus.roos@cfk.gu.se; magnus.roos@veryday.com


Om Konsumtionsrapporten:
Konsumtionsrapporten ges årligen ut av Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK). Den ger en översikt av den privata konsumtionen i Sverige. I rapporten presenteras en sammanställning av offentlig statistik om hushållens utgifter och fördjupande analyser gjorda av forskare som CFK samarbetar med.