Länkstig

Kolhydratfattig kost kan bli effektiv behandling vid fettleversjukdom

Publicerad

Nya uppgifter om hur en kolhydratfattig kost förbättrar ämnesomsättningen presenteras i en studie publicerad i tidskriften Cell Metabolism. Fynden kan leda till förbättrade behandlingar av icke-alkoholorsakad fettleversjukdom.

– Vi upptäckte att kosten, oberoende av viktnedgången, ledde till snabba och dramatiska minskningar av leverfett och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, och vi avslöjade också hittills okända underliggande molekylära mekanismer, säger Jan Borén, professor i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin, och huvudförfattare till studien.

Det är en svensk forskargrupp som i samarbete med internationella partners undersökt effekterna av minskat kolhydratintag – utan att mängden kalorier reducerats – genom att låta försökspersoner med fetma och höga fetthalter i levern genomgå en tvåveckorsdiet.

Studien, där även SciLifeLab vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) deltog, kombinerade klinisk och stordataanalys för att undersöka förändringarna av metabolism och tarmbakterier. På detta sätt kunde forskarna identifiera varför försökspersonerna visade så snabb och dramatisk minskning av leverfett och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

Starkt positiva effekter

Försökspersonernas diet inskränkte sig till en lågkolhydratkost med ökad proteinhalt. Forskarna fann att metabolismen av farliga leverfetter var starkt knuten till snabba ökningar av B-vitaminer och bakterier som producerar folsyra. Kosten påverkade också olika genuttryck till försökspersonernas fördel.

– En kolhydratfattig diet som den vi använde kan vara en effektiv behandlingsstrategi för ett allvarligt hälsoproblem, samtidigt som den medicinska vetenskapen fortsätter att utveckla nya läkemedel, säger Adil Mardinoglu, systembiologiforskare vid KTH.

Enligt forskarna är det viktigt att poängtera att en viss typ av kost inte nödvändigtvis passar alla. Exempelvis bör personer som lider av hyperkolesterolemi, med sjukligt höga kolesterolnivåer i blodet, vara försiktiga.

Flera användningsområden

Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD) är en följd av övervikt och finns hos ca 70 procent av alla individer med en BMI (body mass index) över 30. I var femte fall övergår NAFLD till icke-alkoholorsakad fettleverinflammation (NASH) som kom leda till skrumplever med leversvikt och levercancer.

– I dag finns ingen specifik behandling för fettleversjukdom utöver allmän råd till motion och viktminskning. Vår studie visar att och framförallt hur en kolhydratfattig diet minskar leverfettet, vilket också kan ha stor betydelse för alkoholorsakad fettleversjukdom, konstaterar Hanns-Ulrich Marschall, professor i klinisk hepatologi.

Titel: An Integrated Understanding of the Rapid Metabolic Benefits of a Carbohydrate-Restricted Diet on Hepatic Steatosis in Humans

Kontakt: Jan Borén

Illustrationer: Genrebild på ätande personer (foto: Matton images) och porträttbilder på Jan Borén och Hanns-Ulrich Marschall (foto: Cecilia Hedström)