Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Johan Martinsson invald i ESS metodrådgivningsgrupp

Publicerad

Nyligen utnämndes Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet, till medlem i den europeiska socialundersökningens (European Social Survey, ESS) metodrådgivningsgrupp.

ESS är den mest välkända komparativa samhällsundersökningen i Europa – en enkätundersökning som vartannat år mäter attityder, uppfattningar och beteendemönster i fler än 30 Europeiska länder. ESS grundades 2001 och är sedan 2013 en EU-finansierad forskningsinfrastruktur. Högkvarteret ligger vid City University i London och den svenska delen är i huvudsak förlagd till Umeå universitet.

Metodrådgivningsgruppen (Methods Advisory Board, MAB) består av sex forskare från olika länder och har som syfte att vara ett stöd till ESS direktör, dess vetenskapliga råd och generalförsamling i frågor om surveymetod och undersökningsdesign. De sex medlemmarna i MAB väljs av generalförsamlingen i mandatperioder på fyra år vardera.

Johan Martinsson, foto: Anna von Brömssen


– Jag känner mig hedrad över den här utnämningen och det ska bli mycket spännande att få vara med och ta ansvar för den metodmässiga utformningen av ESS i framtiden, säger Johan, och fortsätter:

– ESS är likt SOM-undersökningarna en viktig källa till information om utvecklingen av samhällsstruktur, livsvillkor och politisk opinion, men i en europeisk snarare än en nationell kontext.

Johans tillträde uppmärksammas i samband med metodrådgivningsgruppens första sammanträde i London efter årsskiftet.

Läs mer om ESS och få fri tillgång till undersökningens data: https://www.europeansocialsurvey.org/

Läs mer om ESS i Sverige och på svenska här