Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Klädaffär
Foto: Xianjuan Hu
Länkstig

"Jag tror att många företag har mycket att vinna på att öppna upp mer"

Publicerad

Ett företag som satsar på transparens och öppenhet kan stå starkare i en kris. Det menar konsumtionsforskare Gabriella Wulff på Centrum för konsumtionsforskning som studerat den transparenta strategin på klädföretaget Nudie Jeans. Nu är hon en av huvudtalarna på eventet Next Textile 2020 som anordnas av TEX! by Marketplace Borås.

Du kommer att tala om transparens inom företag – varför?

– För att transparens är ett så viktigt nyckelbegrepp i vår samtid. Det är i dagsläget många aktörer, både inom den privata och offentliga sektorn, som strävar efter ökad transparens. Jag tror att det då är viktigt att öka förståelsen för vad det innebär att vara transparent, vad vi som kunder, men också medborgare kan förvänta oss när någon säger sig vara 'transparent'.

Vad innebär egentligen transparens rent konkret?

– Att vara transparent kan innebära så många olika saker, då det i nuläget inte finns en gemensam definition för vad transparens är. Jag skulle snarare vilja säga att man är antingen mer eller mindre transparent, men att det är svårt för någon - för att inte säga omöjligt eller ens önskvärt - att vara helt transparent. I min avhandling utvecklar jag ett begrepp för att beskriva detta, där jag talar om "balanced transparency", som ett sätt att förklara hur transparens ofta blir resultatet av olika avvägningar i arbetet med att öka transparensen, och där det ständigt pågår olika redigeringar av vad som ska göras publikt eller inte.

Vad kan det få för konsekvenser att ett företag har en uttalad strategi att ha en tydlig transparens och öppenhet?

– Det ställer förstås högre krav på företaget att nå upp till den bild de

Bild
Konsumtionsforskare Gabriella Wulff
Konsumtionsforskare Gabriella Wulff
Foto: Hillevi Nagel

försöker skapa. Viktigt då är att man är transparent främst med det man faktiskt gör, men där det kanske är mindre relevant vad man skulle vilja göra. På så sätt kan transparens ha en skyddande effekt för organisationen, ett slags vaccin som skyddar mot framtida potentiella skandaler. Även om det framkommer att ett företag missköter sig i en fråga, kan organisationen då peka på allt annat och allt positivt de också gör. Genom att öka transparensen står de då bättre rustade för annan kritik. Det kan också vara ett sätt att bättre nå ut med sitt hållbarhetsarbete, än att jobba med mer traditionell marknadsföring, vilket riskerar att mötas med skepsis hos kunder. En tredje funktion transparens kan ha, är att det kan trycka på förändringar i branschen, såsom ökat samarbete mellan olika aktörer, när man tar bladet från munnen och vågar dela med sig av sina utmaningar.

Mycket har förändrats i och med coronapandemin. Hur ser framtiden ut för en transparent företagskultur idag, skulle du säga?

– Den är god skulle jag vilja säga. Jag tror att många företag har mycket att vinna på att öppna upp mer information utåt och prata mer om hur de jobbar. I klädbranschen har utbrottet av Corona visat på vikten av att kunna vara flexibel och ställa om. Med ökad transparens och insyn även internt är det lättare. Det kan också leda till färre mellanhänder, såsom i fallet med Nudie. Sedan tror jag att vi som kunder måste vara fortsatt ifrågasättande och kritiska när de olika transparens-initiativen dyker upp, så att vi lär oss skilja på vad som är mer fokus på att bara haka på trenden, marknadsföra sig och/eller vilka initiativ som faktiskt har ambitionen att göra skillnad.