Länkstig

Irina Balog får Wallanderstipendium på 1 725 000 kr

Publicerad

Irina Balog disputerade 2020 på en avhandling om hur kvinnlig sexuell makt används som verktyg i reklam. Nu får hon Wallanderstipendium om 1 725 000 kr som ger henne möjlighet att fortsätta forska i tre år på heltid.

Vad kommer du att studera inom ramen för Wallanderstipendiet?

Bild
Irina Balog
Irina Balog

Tanken är att fortsätta i samma spår som min avhandling "Skinny white bitches: Female sexual agency in contemporary advertising", och fokusera mer kring idén om "Sex som Makt". Att kvinnor har något slags sexuellt kapital och att detta kapital är det viktigaste för en kvinna att ha, speciellt sett till reklamvärlden, är fortfarande aktuellt. Det gäller oavsett om vi pratar om sexuella objekt eller sexuella subjekt; att vara sexualiserade är något som kvinnor definieras av. Detta är dock ett dubbeleggat svärd då det både kan ge samt beröva kvinnors möjligheter och friheter i samhället.

Hur känns det att få stipendiet?

Det känns helt ärligt fortfarande overkligt. När jag först blev nominerad var jag ärad och glad men jag trodde inte på riktigt att jag faktiskt skulle få det! Min avhandling är ju lite out of the box, men turligt nog har jag haft två fantastiska och stöttande handledare Peter Zackariasson och Lena Hansson som backat upp mig hela vägen och jag är även otroligt tacksam över att både min opponent, Stephanie O'Donohoe, samt Jacob Östberg och Andy Prothero från betygskommittén ställt upp och gett sina utlåtanden för detta ändamål. Jag ser nu väldigt mycket fram emot att fortsätta forska kring ett viktigt ämne som jag verkligen brinner för! säger Irina.

Irina disputerade 2020 på avhandlingen Skinny white bitches: Female sexual agency in contemporary advertising

Om Wallanderstipendiet

Wallanderstipendier delas ut av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse. Stipendierna går till unga, nydisputerade forskare och ska göra det möjligt att fortsätta att utvecklas och meritera sig under sina tidiga år som akademiker. Stipendiet täcker tre års forskning på heltid. 2021 delas 15 Wallanderstipendier ut.