Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hydrofon kartlägger fartygsljud

Publicerad

Totalförsvarets forskningsinstitut har från Lovéncentret Tjärnös forskningsfartyg satt ut en hydrofon i vattnen norr om Kosteröarna. Den skall under hela 2014 registrera ljud från fartyg.

Buller i havet har ökat under senaste århundradena. Vid seismiska undersökningar och ekolodning alstras ljud avsiktligen. Vanligare är ljud från motorfartyg. Länge har forskare undrat hur dessa ljud påverkar fisk och marina däggdjur, som orienterar sig och kommunicerar genom att alstra och uppfatta ljud.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samarbetar med institut i Finland, Estland, Polen, Tyskland och Danmark om dessa frågor. Att buller i havet inte skall störa den marina miljön är det slutliga målet med projektet BIAS (Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape), som bekostas av EU. Den svenska delen medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten. Under 2014 kommer 38 undervattensmikrofoner – s.k. hydrofoner – registrera fartygsljud i Västerhavet och Östersjön.

– Projektet kommer att öka kunskapen om vilka fartygsljud som finns i undervattensmiljön, säger Mathias Andersson vid FOI. Vi kommer att kunna koppla ett visst ljud till ett fartygs storlek, motorstyrka och fart.

Med hjälp av Lovéncentret Tjärnös forskningsfartyg Nereus har FOI satt ut en hydrofon på 66 meters djup vid Grisbådarna norr om Kosteröarna. Den är programmerad att börja mäta den 1 januari. Var tredje månad kommer FOI tömma hydrofonen på mätresultat och byta batterier. Inget av utrustningen syns på vattenytan.

Hydrofor och annan utrustning på akterdäcket av forskningsfartyget Nereus
Krister Söderberg från FOI kontrollerar elektroniken i den gulfärgade hydrofonen. FOI satte ut den från Lovéncentret Tjärnös forskningsfartyg Nereus. Foto: Per Morén.