Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Halten corona i avloppsvattnet kvar på låg nivå

Publicerad

Halten coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg ligger kvar på relativt låg nivå. Det visar senaste mätningarna och analyserna från Göteborgs universitet.

Förra veckan rapporterades en rejäl sänkning av halten sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg. Därmed bröts en 16 veckor lång svit av mätningar med coronahalter i nivå med, eller över, de tidigare pandemivågornas toppnoteringar.

Bild
Heléne Norder, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Elin Lindström

Den aktuella veckomätningen bygger på prover tagna vecka 16, den 18-24 april, och resultaten visar på ytterligare en nedgång, om än marginell. Heléne Norder, forskningsledare och mikrobiolog, kan därmed notera den lägsta nivån sedan provtagningen vecka 50 i fjol, den 13-19 december.

– Mängden virus ligger fortfarande på en förhållandevis låg nivå, ungefär som förra veckan. Hoppas det stannar eller sjunker mer, säger hon.

Mer än två år av undersökningar

Undersökningarna av sars-cov-2 i avloppsvattnet i Göteborg pågår sedan februari 2020. De görs av en forskargrupp på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i samarbete med kommunägda Gryaab som hanterar avloppsvatten i Göteborg med kranskommuner.

Bolaget bistår varje vecka forskarna med ett prov med samlade dagsprover av avloppsvatten. Gruppen som sedan mäter och analyserar proverna rapporterar direkt till smittskydd och vårdgivare i Västra Götaland.

Coronavirus i avloppsvattnet påvisar virus- och sjukdomsförekomst i samhället. Kopplingen mellan virus i avloppsvattnet och andelen svårt sjuka har dock minskat successivt i takt med att vaccinationsskyddet stärkts.

Andra undersökta virushalter

Utöver sars-cov-2 undersöks halten av norovirus GG2 som ger vinterkräksjuka. Enligt de aktuella resultaten sjunker halten norovirus för femte veckan i rad, en utveckling som följer normal säsongsvariation.

Halten av enterovirus pendlar på fortsatt relativt hög nivå. Enterovirus kan ge ett brett spektrum av symptom från vanlig förkylning till inflammation i hjärtsäcken, hjärnhinneinflammation och förlamning. Majoriteten får dock lindriga symtom.