Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hållbar konsumtion och butiken

Publicerad

Butiken lyfts ofta fram som ett viktigt verktyg för främjandet av hållbar konsumtion. Men vad kan butiken egentligen göra för att få oss att konsumera mer hållbart? Den 12 oktober föreläser Christian Fuentes på Göteborgs miljövetenskapliga centrum med utgångspunkt i sin forskning om hållbar konsumtion.

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Det tolfte hållbarhetsmålet handlar om hållbar konsumtion och produktion.

Christian Fuentes, Centrum för konsumtionsvetenskap, forskar om marknadsföring och konsumtionskultur och kommer att prata utifrån studier om företags hållbarhetskommunikation samt konsumenters praktiker och tankar kring hållbar konsumtion.

– Nästan alla stora företag kommunicerar i dag till sina kunder vad man gör i fråga om hållbarhet. Det är stor skillnad från några år tillbaka. Men trots det så utgör hållbara produkter fortfarande bara en marginell del av försäljningen. Man kan fråga sig varför, säger Christian Fuentes.

En del av svaret kan finnas i hur hållbarhet kommuniceras. Christian Fuentes har studerat hållbarhetskommunikation i tre stora företag och menar att den ofta utgår från en slags idealbild av företagens hållbara konsumenter, inte från kunskap kring vilka deras faktiska konsumenter är.

– Då missar de förstås en massa olika typer av konsumenter som inte känner igen sig i bilderna som kommuniceras. Man missar även att människor har många olika strategier för att konsumera hållbart. Till exempel att minska sin totala konsumtion, eller att köpa produkter av högre kvalitet som håller längre. Att köpa ”gröna” produkter är bara en av flera strategier. Företag borde fråga sig hur de kan göra för att stödja dessa praktiker. Till exempel genom att erbjuda gratis reparationer.

Frågan om hur långt mot ett hållbart samhälle man kan komma genom att styra konsumtionen mot hållbara produkter kommer också att tas upp under föreläsningen.

– Det är bra att företag arbetar för hållbar konsumtion. Men vi behöver också tänka större och mer radikalt. Vad butiker kan göra är egentligen väldigt begränsat. Ett stort problem är att man har fokuserat så mycket på företag när det i stället skulle behövas beslut på policynivå. Vi måste minska vår konsumtion, det räcker inte med att köpa miljömärkt, säger Christian Fuentes.

Mer information om evenemanget

Mer information om Christian Fuentes

Mer information om forskningstemat Hållbar konsumtion