Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hallå där Karolina Westling...

Publicerad

...arrangör av symposiet den 27 november på temat Barn och unga i möte med visuell kultur.

Vad är syftet med symposiet?Karolina Westling
– Att belysa barns och ungas plats i samhället idag med hjälp av aktuell forskning, och samtidigt göra barn- och ungdomskulturforskning tillgänglig för den intresserade allmänheten. Vi vill komplicera utan att vara svåra. Forskning är kul!

Vilka är arrangörerna?
– Barn- och ungdomskulturforskning i Göteborg (BiG) är ett nätverk som bildades våren 2014 med syfte att synliggöra forskning om barn och unga som pågår av forskare verksamma i Göteborg och andra ställen. Vi träffas några gånger per termin, under olika former. Det kan vara presentationer av pågående forskning, textseminarier eller organiserade samtal om aktuella företeelser. Varje höst anordnar vi ett större symposium kring ett aktuellt tema då vi bjuder in allmänheten samt andra forskare och verksamma inom området.

BiG logga av Ida LiffnerVad handlar årets symposium om?
– I årets BiG-symposium får vi ta del av fyra forskares erfarenheter från olika institutioner där barn och unga vistas och utvecklas. Två av föreläsningarna handlar om barns möjligheter till synlighet och delaktighet i möte med offentliga institutioner. Ett projekt handlar om hur barn representeras på museum som vänder sig till hela familjen. I ett annat har barn deltagit i arbetet med att göra om barnavdelningen på ett stadsbibliotek. Men föreläsningarna handlar även om hur unga uttrycker sig själva genom visuell kultur. I en studie undersöks hur förskola och konstmuseum kan samarbeta i ett kreativt bildprojekt. Dessutom föreläser Annika Hellman, fil.dr i barn och ungdomsvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap på Konstfack, utifrån sin avhandling Visuella möjlighetsrum. Gymnasieelevers subjektskapande i bild och medieundervisning, om hur några tonåriga pojkar på gymnasieskolans bildlektioner använder sig av visuella kulturer som del i sitt identitetsskapande.

Får vem som helst komma på symposiet?
– Symposiet är öppet för alla intresserade av barn- och ungdomskultur. Den som vill komma behöver inte anmäla sig, men antalet platser i salen är begränsat!

Symposiet "Barn och unga i möte med visuell kultur" äger rum på institutionen för kulturvetenskaper måndagen den 27 november kl. 14.30 -18 i sal Vasa B. Mingel efter kl. 18 för den som vill. Ingen anmälan krävs. Fika finns, medtag kontanter.