Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Graviditetsförsök har påbörjats för livmodertransplanterade

Publicerad

Våren 2013 genomförde ett forskar- och läkarteam vid Göteborgs universitet den sista av totalt nio livmodertransplantationer. En vetenskaplig utvärdering publiceras nu i Fertility and Sterility. I nästa fas i det världsunika forskningsprojektet ska sju kvinnor genomgå IVF-behandling med målet att bli gravida.

Bara i Sverige beräknas 2 000 unga kvinnor i fertil ålder inte kunna få barn till följd av att de sedan födseln eller på grund av senare sjukdom saknar en livmoder. Professor Mats Brännström, forskare vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, leder ett unikt forskningsprojekt som ska göra det möjligt för dessa kvinnor att få en livmoder transplanterad med målet att bli gravida.

Ett drygt decenniums forskning

Efter mer än ett decenniums forskning som utvärderats i närmare 40 vetenskapliga artiklar beviljades forskarteamet i maj 2012 tillstånd från Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg att genomföra livmodertransplantationer på tio svenska kvinnor - de första i världen med levande donator.

Den första transplantationen genomfördes den 15 september 2012; den nionde och sista genomfördes under våren 2013. Den tionde kvinnan som utretts avfördes under ett tidigt skede från projektet på grund av medicinska skäl. Donatorerna är i fem fall mödrar till mottagarna, i övriga fall en nära anhörig.

Medicinsk framgång

I två av de nio fallen har den transplanterade livmodern avlägsnats. I det ena fallet till följd av blodproppar i de transplanterade blodkärlen, i det andra fallet till följd av en lokal infektion som inte kunde behandlas fullt ut med antibiotika.

–Ur vetenskaplig och medicinsk synvinkel är transplantationerna en framgång, inte minst i jämförelse med när andra typer av transplantationer har introducerats och där långt färre operationer lyckades.

–Hos de kvinnor där vi behövde avlägsna livmodern var besvikelsen naturligtvis stor, men båda kvinnorna är helt återställda, säger professor Mats Brännström.

Embryon återförs

De första patienterna som transplanterats har nu haft sin livmoder i mer än 16 månader. Under 2014 genomförs nästa steg i forskningsprojektet, då de sju transplanterade kvinnornas egna embryon - som tillkommit vid IVF innan transplantationen genomfördes –återförs till den transplanterade livmodern.

– Vi har påbörjat återinförandet i något fall, men med hänsyn till kvinnornas integritet kommer vi inte att kommentera resultaten i de enskilda fallen, säger Mats Brännström.

–Förutsättningar för att det ska lyckas är dock goda. Kvinnornas menstruation har i genomsnitt kommit igång ungefär två månader efter transplantationen, och vi har sedan de opererades undersökt kvinnorna två gånger i veckan under första månaden, en gång i veckan de följande två månaderna och därefter varannan vecka. I några fall har lätta avstötningsreaktioner konstaterats och avhjälpts, men efter sex månader har immunhämningen hos de flesta kvinnorna kunnat minskats till en relativt låg dos och samtliga transplanterade kvinnor mår idag bra och har återgått i arbete, säger Mats Brännström.

Internationellt intresse för Göteborgsstudien

Försöken med livmoderstransplantationer i Göteborg är världens första systematiska och forskningsbaserade studie med syfte att finna en behandling för de kvinnor som drabbats av livmodersinfertilitet. I projektet övervakas ett flertal medicinska, psykologiska och livskvalitetsrelaterade parametrar som kommer vara av stor nytta för fortsatt utveckling av denna nya transplantationstyp.

Ett flertal forskningsgrupper i världen inväntar resultaten av Göteborgsstudien för att kunna genomföra liknande observationsstudier.

Artikeln The first clinical uterus transplantation trial: a six-month report publiceras online i vetenskapliga tidskriften Fertility and Sterility den 28 februari.

Se mer om forskningsprojektet på YouTube.

Fakta

De nio livmodertransplantationerna genomfördes av ett team bestående av totalt tio gynekologer och transplantationskirurger. Vid transplantationerna medverkade även experter från USA, Spanien och Australien.

Under de genomförda transplantationerna var operationstiderna för donatorn oväntat långa med tider mellan 13 och 10 timmar. Kirurgin har genomförts med minimal blodförlust och ingen av patienterna har behövt en blodtransfusion under operationerena eller intensivvård efteråt.

Samtliga transplantationerna har utförts under helger på en normalt helgstängd operationsavdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vården av de opererade kvinnorna sköttes av frivillig, extrainkallad personal, alla kostnader för personal och sjukvård har betalats av forskningsmedel från en privat forskningsstiftelse. Transplantationerna har på så sätt inte gjort intrång i den normala vården.

Foto: Johan Wingborg