Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Macbook pro - färgglada ljus från skärmen lyser upp ett bord.
Länkstig

GPS400 lanserar en expertresurs för visuell medie- och informationskunnighet

Medie- och informationskunnighet (MIK) utgör en central strategisk fråga i Göteborgs universitets nya verksamhetsplan. Som del av GUs utökade MIK-satsningar lanserar GPS400 därför VIMIK-gruppen, en interdisciplinär expertresurs för audiovisuell forskning och pedagogik. Som regional kompetenshöjare och tillgängliggörande arena i närmiljön kommer VIMIK-gruppen samverka kring visuella MIK-frågor med bland andra Västra Götalandsregionen, GR-regionen, Visual Arena och lokala föreningar.

UNESCO och EU har fastställt att MIK är en demokratisk nyckelresurs som gör oss bättre rustade att inta kritiska förhållningssätt till mediernas ständigt ökande informationsflöde. Dagens MIK-frågor rör bland annat innebörder, effekter och konsekvenser av AI och andra digitala verktyg samt hur vi med hjälp av ny teknik kan minska skillnader i MIK mellan nationer, institutioner, grupper och individer.  

De kunskapsöversikter och forskningsrapporter om MIK som under det senaste decenniet tagits fram inom GU har introducerat MIK i Sverige och de har även medverkat till flera politiskt viktiga beslut på nationell och global nivå. UNESCO-professuren i yttrandefrihet vid GU har varit av stor betydelse för denna utveckling och inrättandet av VIMIK-gruppen inom GPS400 inleder en ny fas i GU:s utökade MIK-verksamheter.  

– Eftersom GPS400 har lokalperspektivet som grundläggande förhållningssätt och forskningsmässig fokus kommer vår nya VIMIK-grupp erbjuda lösningar på MIK-frågor via samverkande och digitala insatser i närmiljön, säger centrumföreståndaren Mats Jönsson. – Vårt mål är att öka människors förmågor att läsa, tolka, förstå och arbeta med bilder och bildmedier såväl praktiskt och teoretiskt som historiskt och prognostiskt.  

Tillsammans med övriga GU-initiativ inom MIK-området kommer VIMIK-gruppen säkerställa att samverkande kunskapsutveckling och demokratiska kunskapsutbyten återkommande genomförs och tillgängliggörs via digital teknik och i det offentliga rummet. Gruppens utbildnings- och forskningsaktiviteter kommer bland annat ske via riktade insatser, workshops och webbinarier inom skolväsende och lärarutbildningar samt som kompetensutvecklingskurser och uppdragsutbildningar för personal vid skolor, arkiv, bibliotek, museum, företag och myndigheter.  

De kompetenser som VIMIK-gruppen erbjuder kan även appliceras i akademiska utbildningar inom exempelvis journalistik, kommunikation, film, foto, konst, design, kultur, IT och teknik. Tillsammans med representanter från civilsamhället kommer gruppen dessutom testa och upparbeta rutiner för MIK-relaterad digital medborgarforskning i nära dialog med lokalsamhället.  

– Vi ser verkligen fram emot att kunna erbjuda våra kompetenser inom MIK-områdets visuella delar och genomföra konkreta insatser i regionen som ökar medie- och informationskunnigheten hos såväl gamla och unga som privatpersoner och yrkesverksamma, säger VIMIK-gruppens koordinator Stefan Jensen.