Bild
Suddig bild från laboratorium
Foto: Bildbank / Getty Images
Länkstig

Fyra ukrainska forskare vid Göteborgs universitet får stöd av KAW

Publicerad

Wallenbergstiftelserna utlyste i mitten av mars ett anslag till stöd för ukrainska forskare. Nu kom beskedet att KAW beviljat 32 ansökningar och av dem kommer fyra få anställningar inom forskargrupper vid Wallenbergcentrum för translationell molekylär medicin, WCMTM.

Stödet utlystes som ett bidrag på en miljon kronor för en ettårig anställning vid ett svenskt universitet inom någon av Wallenbergstiftelsernas strategiska centrumbildningar, där bland annat WCMTM ingår. De tre forskargrupper vid WCMTM som får ukrainska kollegor leds av Cristina Maglio, Alesia Tietze och Björn Redfors.

Bidrar till mångfalden

Till Björn Redfors grupp kommer två forskare som disputerat i Ukraina, och som dessutom har klinisk erfarenhet inom internmedicin och kardiologi. De kommer till en forskargrupp som redan idag präglas av mångfald, med befintliga medlemmar med bakgrund från Egypten, Indien, Iran, och Pakistan, och nu även Ukraina:

Bild
Björn Redfors
Foto: Johan Wingborg

– Det är förstås viktigt och givande att kunna bidra till att de får en chans till en nystart i Sverige. Båda de ukrainska forskarna verkar mycket duktiga och motiverade. För forskargruppen är det positivt att få in internationellt erfarna personer, kommenterar Björn Redfors.

WCMTMs tillförordnade föreståndare, Margit Mahlapuu, ser även hon positivt på att kunna bidra med finansiering i en krissituation.

– Stödet möjliggör för de ukrainska forskarna att bidra till, och själva gynnas av ett breddat akademiskt nätverk under vistelsen i Sverige, säger Margit Mahlapuu.