Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fyra av fem västsvenskar oroade över bostadsbrist

Publicerad

Enligt den senaste västsvenska SOM-undersökningen är 79 procent av de som bor i Västra Götaland mycket eller ganska oroliga för bostadsbrist. Boende lyfts fram av de svarande som en särskilt viktig samhällsfråga på kommunal nivå och framförallt i Göteborg, men även på landsbygden finns problem som kan kopplas till var och hur vi bor. Resultaten analyseras och presenteras i den nya forskarantologin Hemma Väst.

Hemma Väst baseras på den senaste västsvenska SOM-undersökningen med ett särskilt fokus på boendefrågor. En av slutsatserna i boken är att ojämlikheter i relation till boende ofta riskerar att leda till ökade såväl sociala som ekonomiska klyftor i samhället. Dessa ojämlikheter har också en tydlig koppling till individens självskattade hälsa.

 
Intresset för bostadsmarknaden är högt i Västra Götaland, och bostadsfrågan är enligt undersökningen särskilt central i de större orterna. Men trots den höga andelen som oroas över bostadsbrist, och trots att 77 procent av västsvenskarna och 86 procent av göteborgarna anser att det råder bostadsbrist i kommunen där de bor, har bostadsfrågan lyst med sin frånvaro under årets valrörelse.

− Det är anmärkningsvärt att frågan får så lite uppmärksamhet politiskt. I Västra Götaland råder bostadsbrist i nära nog samtliga kommuner, priserna är fortfarande höga och kötiden för hyresrätter i regionens större städer är lång, säger Anders Carlander, forskare vid SOM-institutet och en av redaktörerna för Hemma Väst.

Större missnöje i innerstaden
Den västsvenska SOM-undersökningen visar att det är människor i större städer som är mest missnöjda när det gäller boende. Boende i Göteborgs innerstad är minst nöjda med tillgången på bostäder och hälften av innerstadsborna skulle vilja byta till ett större boende. Tydligt är att de som äger sin bostad är mer nöjda med boendet och de som hyr i andra hand är minst nöjda. Grupper som är missnöjda med sitt boende är ofta även mindre nöjda med kommunens bostadsservice.

− Innerstadsborna är ofta trångbodda, i alla fall med svenska mått mätt. I små tätorter finns bättre balans mellan andelen som skulle vilja bo större och andelen som vill bo mindre. Undersökningen visar också att den faktiska boendeytan generellt är som störst på landsbygden och som minst i innerstaden säger Anders Carlander.

I debatten förespråkas ibland byggande av billiga bostäder med mycket enkel standard för att motverka bostadsbrist. Hela 71 procent av västsvenskarna anser att detta är ett mycket eller ganska bra förslag. Förslaget upplevs särskilt attraktivt av personer med låg hushållsinkomst medan höginkomsttagare generellt ställer sig något mer skeptiska.

Skillnader mellan stad och land
De övergripande analyserna av den västsvenska SOM-undersökningen indikerar att det finns en tydlig skillnad mellan stad och land i regionen. Många av de problem som kopplas till boende är inte lika påtagliga på landsbygden eller i de mindre orterna. Istället finns där andra faktorer som orsakar huvudbry.

Bland boende i glesbygd är andelen som säger sig vara oroade för bostadsbrist fortfarande relativt hög, 68 procent, men ändå betydligt lägre än 82 procent bland göteborgarna. Istället är 84 procent av landsbygdsborna oroade för avfolkning i glesbygden, att jämföra med endast 59 procent bland boende i Göteborg.

Dessutom visar undersökningen att 40 procent av västsvenskarna tycker att det är svårt att hitta ett passande arbete där de bor just nu. Detta gäller särskilt yrkesverksamma som bor i mindre orter och på landsbygden, framförallt i Skaraborg och i Fyrbodal. Lättast att hitta arbete har de som bor i storstadsområdena.

Läs hela boken


• Den västsvenska SOM-undersökningen skickades hösten 2017 ut till ett slumpmässigt urval om 6 000 personer mellan 16 och 85 år boende i Västra Götaland. Nettosvarsfrekvensen var 53 procent.
Hemma Väst är den 73:e forskarantologin från SOM-institutet. Boken innehåller 10 kapitel med analyser av undersökningsresultaten, samt en fullständig metodredovisning.
Hemma Väst släpps 14 december och blir då fritt tillgänglig på www.som.gu.seKontakt:
Anders Carlander, forskare vid SOM-institutet och redaktör för Hemma Väst.
Telefon: 031-786 3092, e-post: anders.carlander@gu.se

Björn Rönnerstrand, forskare vid SOM-institutet och redaktör för Hemma Väst.
Telefon: 031-786 4693, e-post: bjorn.ronnerstrand@som.gu.se

Daniel Jansson, kommunikatör SOM-institutet.
Telefon: 031-786 5529, e-post: daniel.jansson@som.gu.se