Länkstig

FRAM deltog vid Forum för Giftfri Miljö med fokus på innovationer

Innovation och forskning med koll på kemikalierna? FRAM deltog den 21e november på Kemikaliinspektionens forum för Giftfri miljö med fokus på innovationer.

Den 21e november deltog FRAM på Kemikalieinspektionens forum för Giftfri miljö med fokus på innovationer i Västerås.

Thomas Sterner var inbjuden i paneldebatt tillsammans med Johanna Lissinger Peitz (chefsförhandlare för FN:s klimatkonvention, Miljö- och energidepartementet) och Per Rosander (miljöbyrån Ecoplan) och diskuterade vad som krävs för att vi ska nå ett cirkulärt, fossilfritt och giftfritt samhälle. Bland annat poängterade Thomas att ”vi får inte producera avfall vi inte kan använda”.

FRAM deltog i utställningen för att diskutera hållbar kemikalieanvänding och hur FRAM kan bidra till detta. FRAM presenterades av Daniel Slunge och Åsa Arrhenius vilket resulterade i många intressanta möten med olika företag, myndigheter och organisationer. De fick även nöjet att diskutera FRAM centret och forskning med miljöminister Karolina Skog och Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier som besökte FRAMs monter.

FRAMs postrar