Länkstig

Första steget mot ny analysmetod av cancer i lymfkörtlarna

Publicerad

Genom att undersöka misstänkta cellprover från lymfkörtlar med hjälp av ett så kallat multifotonmikroskop, MPM, kan cancer upptäckas. Det är första steget för att utveckla en analysmetod där biopsier helt skulle kunna undvikas i framtiden, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

För att konstatera cancer i mänsklig vävnad är sjukvården oftast tvingad att ta ett cellprov på patienten, så kallad biopsi. Detta kan vara smärtfyllt och i vissa fall behövs det flera försök för att få fram rätt vävnad till provet.

– Nu opereras både friska och sjuka celler ut vid en biopsi, vilket är onödigt, säger Jeemol James, doktorand i biofysik på Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet.

Hon har studerat om det går att upptäcka och undersöka cancerogena celler från lymfkörtlarna med hjälp av ett multifotonmikroskop, MPM.

3D-bild genom laserljus

Mikroskopet sänder ut korta laserpulser av ljus som skannar av vävnaden. Genom att flytta provet i höjdled skapas en 3D-bild av vävnaden utan att den skadas eller behöver förberedas i någon större omfattning. I förlängningen kan tekniken komma att tillämpas på ett sätt så att cellprover inte längre behöver opereras ur kroppen. Avbildningen fungerar som ett vävnadsprov.

Bild
Bild från mikroskop på cancerceller i lymfkörtelvävnad.
Bild av en cancerdrabbad lymfkörtelvävnad som visar de atypiska cellerna (cancercellerna) och blodkärlet som erhållits från laserskanning multifotonmikroskopi (MPM). En skala med falsk färg som indikerar fluorescenslivstidsdata som sträcker sig från 100–3

– Metodiken i sig är inte ny, och när det gäller malignt melanom i huden är det inte långt kvar innan MPM-mikroskop kan användas i patientvården. I min forskning ville jag se om det gick att använda tekniken för att upptäcka cancerogena celler i lymfkörtlarna, säger Jeemol James.

Lymfkörtlarna är viktiga för kroppens immunsystem och om cancer i lymfkörtlarna upptäcks tidigt så ökar chansen till överlevnad från sjukdomen.

– Målet på lång sikt är att utveckla en metod där vi kan utföra en skanning med MPM invärtes i lymfan, utan biopsi. I min avhandling visar jag att det går att se skillnad på sjuk och frisk vävnad från lymfkörtlarna i MPM-mikroskopet, vilket är ett viktigt första steg.

Mycket utvecklingsarbete och forskning återstår

Genom ett samarbete med Sahlgrenska akademin har Jeemol James fått använda sig av olika vävnadsprover från lymfkörtlar som redan har konstaterats ha, eller inte ha, cancer. I nästa steg vill hon använda sig av färska vävnadsprover direkt från patienterna i form av en klinisk studie för att mer djupgående undersöka vad som går att se i MPM-mikroskopet.

Bild
Porträtt av Jeemol James
Jeemol James, doktorand i biofysik.

Enligt Jeemol dröjer det minst 20 år innan mikroskoptekniken kan användas för undersökning av lymfkörtelceller på patienter. MPM-mikroskopet måste till exempel bli mycket mindre. I dagsläget står utrustningen på ett bord som är cirka tre gånger tre meter.

– Så småningom kanske vi kan utveckla en typ av endo-mikroskopi där vi kan gå in i kroppen med en smal optisk kabel och analysera misstänkta cancerceller där de sitter. Det skulle vara av stort värde eftersom metoden ger liten skada på kroppen och cellerna jämför med en biopsi.

Kontakt: Jeemol James, doktorand i biofysik vid Göteborgs universitet.
Telefon: 0725-663811, e-post: Jeemol.james@gu.se

Handledare: Marica B Ericson, Professor

Avhandlingens titel: “Laser Scanning Multiphoton Microscopy - Focusing on Fluorescence Correlation Spectroscopy and Fluorescence Lifetime Imaging for Biomedical Applications”

Länk: https://hdl.handle.net/2077/70451