Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsprojekt om secondhandmarknaden får drygt 12 miljoner från Vetenskapsrådet

Publicerad

Secondhandmarknaden står i fokus i forskningsprojektet ”Re:heritage. Cirkulering och kommodifiering av ting med historia” som har beviljats drygt 12 miljoner från Vetenskapsrådet. Helene Brembeck och Niklas Hansson från Centrum för konsumtionsvetenskap är två av forskarna som medverkar i det internationella och tvärvetenskapliga projektet.

Idag marknadsförs ting med historia i en rad olika sammanhang: från loppmarknader, secondhand- och retroinriktade affärer till exklusiva vintagebutiker eller butiker på nätet. På vilket sätt får begagnade föremål sitt ekonomiska, historiska och känslomässiga värde? Hur cirkulerar de på secondhandmarknaden och vilken betydelse har platsen, de gator, loppmarknader och byggnader där försäljningen äger rum? Detta är några av de frågor som forskarna i projektet Re:heritage kommer att studera närmare.

Projektet är uppdelat i delstudier med olika perspektiv. Helene Brembeck och Niklas Hansson från Centrum för konsumtionsvetenskap kommer att fokusera på vad som händer på marknadsplatsen där föremålen byter ägare. Hur ser relationen mellan köpare och säljare ut, hur marknadsförs föremålen och hur får föremålen ett värde både i ekonomiska termer och som föremål med historia?

I de andra delstudierna läggs fokus på föremålen som cirkulerar och platserna i form av stråk, lokaler och byggnader. Dessutom görs en jämförande studie med Storbritannien. Forskargruppen kommer att utveckla teori utifrån forskningsresultaten och i samarbete med Göteborgs Stadsmuseum kommer det att anordnas öppna seminarier för att bjuda in allmänheten att medverka i projektet.

Läs intervju med Anna Bohlin, projektledare, och Staffan Appelgren.

Medverkande forskare från CFK:
Helene Brembeck, professor etnologi
Niklas Hansson, forskare etnologi

Övriga medverkande från Göteborgs universitet:
Anna Bohlin, projektledare, Institutionen för Globala studier
Staffan Appelgren, Institutionen för Globala studier
Ingrid Martins Holmberg, Institutionen för kulturvård
Anneli Palmsköld, Institutionen för kulturvård

Medverkande från Storbritannien:

Nicky Gregson, University of Durham
Mike Crang, University of Durham