Bild
Länkstig

Forskningskatalogen om Barn- och kvinnosjukvård för 2022 är nu klar

Publicerad

Varje år redovisar Område 1 inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset gemensamt med sektionen för kvinnors och barns hälsa vid Sahlgrenska akademin forskning i en särskild katalog.

Sektionen för kvinnors- och barns hälsa (Sektion 4) ingår i institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin. Område 1 som består av kvinnosjukvården och Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus har tre huvuduppgifter: sjukvård, undervisning och forskning.

Syftet med katalogen är att samla information om denna viktiga verksamhet i ett dokument som är tillgängligt för alla som arbetar vid sjukhuset, inom Västra Götalandsregionen samt vid Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet, men också för forskare vid andra universitetssjukhus liksom en större allmänhet, som vill ta del av vår forskning.