Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskning om konsumenträttsfrågor vid onlinehandel får stöd av Ragnar Söderbergs stiftelse

Publicerad

Erik Björling, juris doktor i rättsvetenskap vid juridiska institutionen, Handelshögskolan, har beviljats medel från Ragnar Söderbergs stiftelsen för att bedriva forskning om alternativa tvistlösningsförfaranden för konsumenter i Europa.

"En av de sex beviljade forskarna är Erik Björling vid Göteborgs universitet som studerar de kunskapsluckor som finns vad gäller konsumenträttsfrågor vid onlinehandel i Europa. [...] Ett växande, och än så länge relativt outforskat fenomen i Europa utgörs av Online Dispute Resolution (ODR). Erik Björling vill undersöka ODR i förhållande till ett antal områden som alla kan sägas präglas av rättsvetenskapliga kunskapsluckor".

skriver Ragnar Söderbergs stiftelsen på sin hemsida.


Läs mer om:
Sakkunnigprocessen
Erik Björlings projekt

Se samtliga beviljade forskare i rättsvetenskap


Erik Björling disputerade den 1 juni 2017 vid juridiska institutionen, Handelshögskolan, med avhandlingen Rättstillämpningens tystnad. En rättsvetenskaplig narratologisk studie om argumentation och rättsliga uttryck inom civilprocessen.

Eriks forskning består huvudsakligen i metod- och teoriutveckling samt processrättsrelaterad domstolsforskning. Erik undervisar framförallt inom ämnena processrätt, allmän rättslära och rättsfilosofi på juristprogrammet på Handelshögskolan.