Bild
Ekonomipriset 2020 går till forskning om auktionsteori
Årets ekonomipristagare belönas för sin forskning om auktionsteori, som bland annat fått stor betydelse vid statlig försäljning av radiofrekvenser, som vid kommande 5G-auktioner i Sverige
Länkstig

"Forskning med praktisk betydelse som kommer alla till del" - ekonomipriset till auktionsteori

Publicerad

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tilldelas i år amerikanerna Paul Milgrom och Robert Wilson, som har studerat hur auktioner fungerar. De har även omsatt sina teorier i praktiken och utformat nya auktioner för varor och tjänster som är svåra att sälja på traditionellt vis, till exempel radiofrekvenser.

Bild
Johan Stennek, professor i nationalekonomi
Johan Stennek

– Det jag tycker är särskilt roligt med valet av pristagare, är att det här är något som började som abstrakt grundforskning och som sedan fått stor praktisk betydelse. Till exempel för hur staten går tillväga när den säljer vissa tillgångar, som vid kommande 5G-auktioner i Sverige, men också hur staten köper sådant som renhållning eller skötsel av vägar. Det vill säga, hur ska man organisera statlig upphandling och försäljning för att få ut bästa möjliga tjänster för så lite skattepengar som möjligt, säger Johan Stennek, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Kontrasten mellan hur grundforskningsartat pristagarnas arbete är och att det ändå får konkret praktisk betydelse är spännande.

Med hjälp av auktionsteori försöker forskare förstå konsekvenserna av olika regler för budgivning och slutpris – auktionens format. Analysen är svår eftersom budgivare agerar strategiskt utifrån tillgänglig information. De beaktar både vad de själva vet och vad de tror att andra vet. Paul Milgrom har bland annat analyserat budgivarnas beteenden inom olika auktionsformat och visat att ett format ger säljaren högre förväntade intäkter när deltagarna lär sig mer om varandras värderingar av objektet under budgivningen.

– Om man läser uppsatserna som Milgrom skrivit så är det oerhört abstrakt och svår matematik – jag får verkligen slita för att förstå. Just kontrasten mellan hur grundforskningsartat pristagarnas arbete är och att det sedan ändå får konkret praktisk betydelse som kommer alla till del är spännande, säger Johan Stennek.

Milgrom och Wilson har även uppfunnit format för att samtidigt auktionera ut många relaterade objekt, för säljare med bred samhällsnytta snarare än maximala intäkter som mål. År 1994 använde amerikanska myndigheter för första gången ett av deras auktionsformat för att sälja radiofrekvenser till teleoperatörer. Sedan dess har många andra länder följt efter.

– Känslan är att priskommittén betonat praktiska tillämpningar alltmer de senaste åren, som i förra årets pris inom utvecklingsekonomi eller 2012, då man belönade studiet av marknadsmekanismer där pengar inte kan vara inblandade, som vid organdonationer, säger Johan Stennek.