Hoppa till huvudinnehåll
Video (1:17:35)
Föreläsningen "Dina tarmbakterier"
Bild
Länkstig

Forskare berättar om tarmmikrobiota, levnadsvanor och typ 2-diabetes

Publicerad

Den individuella mixen av mikroorganismer i tarmen ger viktiga ledtrådar till hur en framtida eventuell diabetes typ 2 kan förutses, förebyggas och behandlas. Nu finns det möjlighet att ta del av ett webbinarium där forskare berättar om sambanden mellan levnadsvanor som kost och fysisk aktivitet, den individuella tarmmikrobiotan och risken för typ 2-diabetes.

Filmad föreläsning om tarmbakterier och hälsa

Nyligen bjöd Wallenberglaboratoriet in alla deltagare i forskningsstudien IGT-Mikrobiotastudien till en digital föreläsning om forskningsområdet tarmmikrobiota och de resultat som studien hittills lett fram till sedan 2013. Studien undersöker hur tarmmikrobiotan kan kopplas till ökad risk att utveckla typ 2-diabetes. Under webbinariet svarade professorerna Fredrik Bäckhed och Göran Bergström på studiedeltagarnas frågor om bland annat olika levnadsvanors inverkan.

Publicerade resultat från studien

I augusti förra året publicerades resultat från studien i tidskriften Cell Metabolism, det som framkom var att tarmmikrobiotans sammansättning är förändrad hos individer med förhöjt fasteblodsocker eller nedsatt glukostolerans, så kallad prediabetes, och hos personer med obehandlad diabetes typ 2. Fynden visar alltså att tarmmikrobiotan kan användas för att identifiera individer med blodsockerrubbningar.

Studien visar också att produktionen av smörsyra, en fettsyra som främjar hormonproduktion i tarmen och kontrollerar inflammation, minskade i tarmmikrobiotan hos studiedeltagare med prediabetes eller utvecklad diabetes typ 2. Ämnet bildas främst genom tarmarnas nedbrytning av kostfibrer, något som skulle kunna betyda att det går att påverka och bromsa utvecklingen av diabetes genom förändrat fiberintag eller direkt tillförsel av de bakterier som är inblandade.

Sju råd för bättre hälsa

Det finns många sätt att främja hjärtkärlhälsan och en god tarmmikrobiota och av dessa vill forskarna bakom studien särskilt lyfta fram att sluta röka, äta hälsosamt, vara fysiskt aktiv, gå ner i vikt, sänka blodsockernivån samt hålla koll på blodtryck och kolesterolnivån.

Länkar

Det filmade webbinariet

Se filmen om tarmmikrobiota och typ 2-diabetes här
Textning aktiveras genom att trycka på knappen "CC" i filmspelarens verktygsfält.

Läs mer om tarmbakterier och hälsa

Länk till artikeln  i tidskriften Cell Metabolism: The gut microbiota in prediabetes and diabetes; a population-based cross-sectional study

Länk till forskargruppens hemsida

Läs mer om råden för bättre hälsa


Kontaktperson i forskargruppen 

Professor Fredrik Bäckhed

TEXT: ELIN LINDSTRÖM, MARGARETA GUSTAFSSON KUBISTA, KATARINA ENGLUND