Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fairtrade kaffe ger klirr i kassan - hos svenska företag

Publicerad

– Konsumenter som köper Fairtrade-märkt kaffe utgår sannolikt från att de gynnar fattiga kaffeodlare. Vad konsumenter kanske inte vet är att rättvisemärkt kaffe i butiken är dyrare än vad som motiveras av själva kostnaden för märkningen och produktionen, säger Dick Durevall, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, som i Ekonomisk Debatt presenterar en ny studie om den svenska kaffemarknaden.

Försäljningen av rättvisemärkta produkter certifierade av Fairtrade International ökar snabbt. I Sverige steg den med 29 procent 2013. Kaffet står för en knapp tredjedel av Fairtrade Sveriges försäljning, vilket motsvarar 7 procent av den svenska kaffemarknaden. Syftet med rättvis handel är att kaffeodlarna ska få ett pris som gör det möjligt för dem att förbättra sina liv. Därför är priset för bönor odlade enligt Fairtrades kriterier högre än för konventionellt odlade bönor.

– Priset på Fairtrade-märkt kaffe är ungefär 15-20 kronor dyrare per kilo än konventionellt odlat kaffe. De svenska kaffeföretagen kan sätta höga priser eftersom konsumenterna är villiga att betala mer för det de anser vara ett etiskt schysst kaffe, säger Dick Durevall.Dick Durevall har analyserat hur intäkterna från försäljningen av rättvisemärkt malet kaffe fördelas mellan olika aktörer: kaffeproducentländer, Fairtrade Sverige och svenska aktörer som rosterier och detaljhandelskedjor. Resultatet visar att en betydligt större andel av konsumentpriset tillfaller producentländerna än vad tidigare studier hävdat.

– Detta betyder inte att de cirka 15-20 kronorna konsumenten betalar extra för ett kilo Fairtrade-märkt kaffe går direkt till kaffeodlarna. Snarare är det kafferosterierna och de återförsäljarna i Sverige som får den största andelen av mellanskillnaden, säger Dick Durevall.

Dick Durevall menar att rättvisemärkningen skulle kunna göras mer effektiv och tydlig för konsumenterna.

– Ett konkret förslag är att på förpackningen ange hur många kronor som går till kaffeodlarna. Rosterier med engagemang för rättvisemärkning skulle kunna anamma det och därigenom vinna marknadsandelar och samtidigt öka konkurrensen, säger Dick Durevall.

Läs mer:
”Är priserna på rättvisemärkt kaffe rättvisa? En analys av den svenska kaffemarknaden” på Ekonomisk Debatt: http://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/43-1-dd.pdf

För mer information kontakta:
Dick Durevall, professor i nationalekonomi, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan, Göteborgs universitet: 031-786 13 50, 0704-245 687 eller dick.durevall@economics.gu.se