Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ett Accessibility Planning Lab etableras vid avdelningen för kulturgeografi

Publicerad

Anders Larsson, universitetslektor i kulturgeografi har slutit avtal med Västra Götalandsregionen om etablering av ett Accessibility Planning Lab vid avdelningen för kulturgeografi.

Accessibility Planning Lab är ett samverkansprojekt med Västra Götalandsregionen som syftar till att genom samverkan mellan akademi och praktik utveckla verktyg och metoder för tillgänglighetsbaserad planering på regional nivå. Det bygger vidare på tidigare samarbete mellan Mobilitetsforskargruppen på avd. för kulturgeografi, Centrum för regional analys (CRA) och avdelningarna för Kollektivtrafik och regional utveckling på Västra Götalandsregionen.

Tillgänglighet i det här fallet innebär att man ser till den sammanlagda effekten av transporter och fysisk planering för att regionens invånare skall kunna nå aktiviteter såsom arbetsplatser, skolor och sjukvård i enlighet med de politiska mål som regionen fastställt. Detta synsätt tillför ett nytt integrerande perspektiv i planeringen vilken traditionellt hanterar transporter för sig och planering av skolor, bostäder och jobb för sig. Det öppnar dessutom upp nya möjligheter att planera för samtliga transportmedel, inte bara för bilen.

- I detta projekt använder vi vår kompetens inom geografisk datahantering (GIS) tillsammans med forskningen om olika aspekter av mobilitet för att skapa nya verktyg, mått och indikatorer för en hållbar social, ekonomisk och miljömässig regional utveckling, säger Anders Larsson.