Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Esoterism i Skandinavien kartläggs i ny bok

Hur har rörelser och intressen som alkemi, magi, satanism, astrologi, frimureri och häxkonst påverkat vår kultur och vårt samhälle? Religionsprofessor Henrik Bogdan är redaktör för en ny bok som kartlägger den västerländska esoterismen i Skandinavien.

Boken Western Esotericism in Scandinavia är det första encyklopediska verket över västerländsk esoterism i Skandinavien, och täcker tidsperioden mellan ungefär 1500-talet fram till i dag.

Henrik BogdanVästerländsk esoterism är en paraplybenämning som innehåller en mängd olika strömningar och praktiker: allt från alkemi, magi och astrologi till frimureri och rosenkreutzar-rörelser, den moderna häxkonströrelsen, UFO-religiositet… Det är en enorm mångfald. Lite förenklat kan man säga att det gemensamma för de här grupperna är att de hamnar någonstans mittemellan vetenskap och religion, säger Henrik Bogdan.

Saknade en kartläggning över Skandinavien

Han är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet och redaktör för boken tillsammans med professor Olav Hammer vid Syddansk Universitet. De fick idén när Dictionary of Gnosis and Western Esotericism gavs ut år 2005, en bok som gav en överblick över esoteriska strömningar och praktiker men som framförallt fokuserade på Mellaneuropa. Bogdan och Hammer saknade en kartläggning över hur det har sett ut i Skandinavien.

– Forskningen om västerländsk esoterism i Norden har varit väldigt begränsad och det finns inget särskilt ämne som handlar om detta, utan det ingår i olika ämnen. Genom att lyfta fram de här små specifika områdena och se dem som en del av något mycket större, lyfter vi fram hela fenomenet i Norden.

Esoterismen har påverkat vår kultur

Tidigare har forskarsamhället haft en ganska förenklad bild av esoterism, menar Henrik Bogdan, exempelvis att rörelserna skulle vara ett slags reaktion mot Upplysningen. Den nya boken visar att esoterismen snarare gick hand i hand med den.

– Samma sak när vi tittar på mer moderna fenomen, från 1800-talet och framåt: det handlar inte om en reaktion mot det moderna samhället eller mot sekulariseringen, utan esoterismen är ofta en del i det här. De är ofta väldigt viktiga strömningar som i stor utsträckning har påverkat kulturen här i Norden. Det är ledande intellektuella människor som är involverade i detta, Strindberg exempelvis.

Forskare från flera områden

Arbetet med boken tog åtta år, den blev ungefär 700 sidor lång och innehåller 80 artiklar av 47 olika forskare från olika områden: idé- och lärdomshistoria, historia, litteraturvetenskap och religionsvetenskap. Boken visar att mycket av det som hände inom esoterismen på kontintenten också hände i Skandinavien.

– Man har en bild av att vi i Norden var lite isolerade, men så var det inte. Flera av de kända alkemisterna besökte till exempel Norden, och väldigt många intellektuella här utbildade sig på kontinenten och tog med sig kunskaperna tillbaka. Vi kan också se att detta var något som studerades på de högsta nivåerna i samhället. Frimureri till exempel var på 1700-talet helt kopplat till kungahusen i både Danmark och i Sverige. De äldsta, "finaste" adelssläkterna var många gånger djupt involverade i detta, till skillnad från i andra länder där det ofta inte alls var lika accepterat.

Skriver om frimureri, satanism och magi

Heomslagnrik Bogdan själv bidrar med tre kapitel i boken, de handlar om frimureri i Sverige, satanism i Sverige och – tillsammans med idéhistorikern Kjell Lekeby – magi i Sverige i tidigmodern tid. Han tror att boken kan vara läsvärd för alla som intresserar sig för hur den moderna kulturen i Norden har vuxit fram.

– Ofta när vi pratar om religion har vi en bild av att det är något som ligger utanför samhället, att det är något väldigt privat. Men det vi ser här är att det finns mitt i den västerländska kulturen, att det tar sig en mängd olika uttryck och har påverkat väldigt mycket – även här i Norden, säger Henrik Bogdan.

Första boken i en serie

Western Esotericism in Scandinavia är den första boken i en serie från förlaget Brill Academic Publishers, som framöver kommer att ge ut liknande encyklopediska verk över esoterismen i bland annat Medelhavsområdet, Östeuropa och USA.

Mer information:

Henrik Bogdan, telefon 031-786 4557 eller 0708-34 6926, e-post henrik.bogdan@lir.gu.se

Bild: Thomas Melin