Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Erik Mägi får Vänsterpartiets Jörn Svensson-pris 2016

Publicerad

Erik Mägi och Lina-Lea Zimmerman får Vänsterpartiets Jörn Svensson-pris 2016 för sitt arbete med att hjälpa stjärnfamiljer med familjejuridik. De har bl a skrivit boken "Stjärnfamiljejuridik: Svensk familjelagstiftning ur ett normkritiskt perspektiv” där de dels synliggör att dagens familjejuridik fortfarande utgår från ett konservativt familjeideal, dels ger praktiska juridiska råd till familjer som inte faller inom detta ideal.

Jörn Svensson-priset på 10 000 kronor är instiftat av Vänsterpartiets partistyrelse. Det delas årligen ut till enskilda personer eller organisationer som arbetat för hbtq-personers rättigheter i Jörn Svenssons anda. Årets pris delades ut av Jonas Sjöstedt på Vänsterpartiets kongress i Örebro.

Läs mer om priset på Vänsterpartiets hemsida.

Erik Mägi är doktorand i civilrätt vid juridiska institutionen. Hans avhandlingsprojekt går under titeln "Föräldrar i lagens namn - fastställelse av föräldraskap, normkritik och rättslig design". Erik undervisar även i familjerätt, arbetsrätt, diskrimineringsrätt och praktiskt humanjuridik.