Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Emeli Molin, vinnare av Foyens Miljörättsstipendium 2016

Publicerad

Emeli Molin, alumn vid institutionen, har tilldelats Foyens Miljörättsstipendium 2016 för sin uppsats ”Bremerdomen – ett steg i riktning mot en mer hållbar vattenförvaltning?”. Uppsatsen 

analyserar EU-domstolens dom i målet C-461/13, den s.k. Bremerdomen, och vad denna dom kan innebära för svensk rätt.

Läs mer på Foyen Advokatfirmas hemsida.