Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Elli Tolonen och Oskar Hjärpe får Ackordcentralens pris 2012

Publicerad

Elli Tolonen och Oskar Hjärpe får Ackordcentralens pris 2012

Ackordcentralens pris för bästa examensuppsats i Göteborg 2012 har tilldelats
Elli Tolonen för uppsatsen "Hantering av nytillkomna fordringar under företagsrekonstruktion - En studie av svensk rätt i ljuset av nordisk rätt"
och Oskar Hjärpe för uppsatsen "Förvärvslåneförbudet i förändring - hamnar Sverige på efterkälken? En analys av det svenska förvärvslåneförbudet i en föränderlig internationell kontext".

Pristagarna delar på summan om 25.000 kr.

Juridiska institutionen framför sina gratulationer till Elli och Oskar.