Länkstig

Doktorsavhandling om aktivism och mänskliga rättigheter får hedersomnämnande från EISA

Publicerad

Richard Georgi, tidigare doktorand vid Institutionen för globala studier, får EISA:s hedersomnämnande för bästa avhandling 2023. Utmärkelsen gäller doktorsavhandlingen ”Political Imaginaries amidst a Peace Deferred. The Politics of Human Rights Activism in the Colombian Peace Process”.

EISA:s (European International Studies Association) pris för bästa avhandling ges till doktorsavhandlingar inom internationella relationer som ger ett mycket originellt och betydande bidrag till ämnesområdet.

Det här är ett välförtjänt erkännande av Richards hårda arbete och framgångar, och det inspirerar oss alla genom att visa att forskarutbildningen vid Institutionen för globala studier främjar högklassig forskning, säger Johan Karlsson Schaffer, vice prefekt med ansvar för institutionens doktorandutbildning, och som även handledde Georgis avhandling tillsammans med professor Maria Stern.

Richard Georgi försvarade sin doktorsavhandling vid Institutionen för globala studier i januari 2022. Sedan dess har han varit forskningsassistent vid Max Planck Institutet i Heidelberg, Tyskland. I oktober 2023 kommer han tillbaka till Institutionen för globala studier för att fortsätta sin forskning om mänskliga rättigheter och aktivism i Colombia, med stöd från Vetenskapsrådet.

Jag känner mig väldigt ödmjuk över att få detta hedersomnämnande för min doktorsavhandling. Det som verkligen gläder mig är att en grupp respekterade forskare, vars arbete jag beundrar, har granskat och uppskattat min forskning. Just nu känner jag mig väldigt glad och tacksam gentemot alla som har stöttat mig både professionellt och privat under min långa resa som doktorand, och gentemot mina samarbetspartners i Colombia som har gjort denna avhandling möjlig. Det här erkännandet motiverar mig att fortsätta min forskning, även när akademins mer utmanande sidor visar sig, säger Richard Georgi.

Mer information

Mer information om EISA:s Best Dissertation Award 2023 på EISA:s hemsida.