Video (59:41)
Dina spår styr reklamen – vad tycker vi om datainsamling
Bild
Länkstig

Dina spår styr reklamen - vad tycker vi om datainsamling?

Publicerad

Varje gång du är online eller använder en app samlas data in. Det här är information som lagras och sedan används på olika sätt.
På den här Kunskapslunchen berättar etnologen Niklas Sörum om sitt forskningsprojekt där han studerat konsumenters syn på och erfarenheter av insamling av digital konsumentdata och datadriven marknadsföring. Inspelningen är textad.

Accepterar du cookies?

Frågan ställs ständigt i ett land som Sverige där digitaliseringen har nått långt, och huvuddelen av befolkningen idag har tillgång till internet. Till exempel använder över 6,5 miljoner svenskar mobilen för att ansluta till internet, visar statistik från Digitaliseringsrådet.

Samtidigt växer marknaden för datainsamling av personlig information på nätet, vilket olika företag använder för att kunna rikta marknadsföring till potentiella kunder och mottagare.

Djupintervjuer om hur vi upplever datainsamling

Dock skiljer sig konsumenters syn på och erfarenheter av att så mycket personlig information samlas på nätet. I den här Kunskapslunchen berättar etnologen och forskaren Niklas Sörum om sin studie som bygger på analyser av djupintervjuer med personer om deras upplevelser och beteenden vad gäller datainsamlingen. 

Han har identifierat tre huvudsakliga "berättelser" kring datalagringen av information och datadriven marknadsföring: positivt, uppgivet eller med en känsla av aktivt motstånd. 

Vad innebär det här? Missa inte den här inspelade föreläsningen där Niklas Sörums presenterar sin forskning och funderar kring vilka konsekvenserna kan bli, och hur vi alla påverkas i vår vardag. Föreläsningen spelades in online 1 juni 2022. 

Bild
Niklas Sörum
Niklas Sörum, etnolog och föreståndare på Centrum för konsumtionsforskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Foto: Selfie

 

Niklas Sörum är disputerad i etnologi, docent i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för Konsumtionsforskning (CFK) vid Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan. Niklas forskar om konsumtionskulturens digitalisering, digital konsumentdata och digitaliseringens roll i hållbar konsumtion. Niklas senaste forskningsprojekt handlar om konsumtion av data-driven marknadsföring och insamling av digital konsumentdata. Hans forskning har publicerats i vetenskapliga journaler som Consumption, Markets & Culture, Journal of Cultural Economy, Journal of Consumer Policy, Journal of Heritage Studies, Kulturella Perspektiv och Culture Unbound. Niklas har publicerat böcker på förlag som Ashgate och Routledge med fokus på konsumtionskultur.