Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Delegationen för senior arbetskraft besöker AgeCap

Publicerad

Vi lever i genomsnitt allt längre och många är allt friskare högt upp i åldrarna. För att vi ska kunna upprätthålla goda pensionsnivåer och en bra välfärd är det viktigt att fler, åtminstone de som vill och kan, jobbar längre. Det menar Maria Söderberg, sekreterare i delegationen för senior arbetskraft som gör ett studiebesök på AgeCap den 26 februari för att ta del av nya forskningsresultat. –

Ekvationen går inte ihop om vi ska jobba en tredjedel av livet och stå utanför två tredjedelar av livet. Då blir det alltför låga pensioner för många. Dessutom finns det en stor förmåga och vilja hos många äldre att arbeta kvar längre och det vore resursslöseri om vi inte tog tillvara den.

AgeCap är en skattkista

Syftet med studiebesöket på AgeCap är att få veta mer om olika forskningsprojekt som är kopplade till delegationens verksamhet.
–AgeCap är en skattkista för oss när vi ska bygga upp vår kunskap om äldre och senior arbetskraft. Här finns ju otroligt många som forskar inom området och då AgeCap har ett tvärvetenskapligt perspektiv ger det oss en bra bredd. Det är tacksamt för oss, säger Maria Söderberg.

Delegationen för senior arbetskraft tillsattes av regeringen i augusti 2018. Syftet är att lyfta frågor som bland annat handlar om äldres möjligheter i arbetslivet och chefers attityder till äldre arbetskraft. Delegationen ska också titta på frågor som handlar om den demografiska förändringen och peka på behovet av allt fler äldre i arbetslivet.

Förändra synen på äldre arbetskraft

Under studiebesöket på AgeCap vill delegationen lyssna in forskarna och höra om de har tankar om vad de bör titta närmare på när de fortsätter jobba med frågorna.
Delegationen vill också påverka synsättet hos människor i alla åldrar, inte bara äldre.
–Framöver kanske det inte är självklart att man jobbar med samma sak hela livet, utan kan behöva fundera på karriärväxling mitt i livet.
Det är viktigt att man inte fastnar i ett yrke som man mår dåligt av utan istället börja fundera på om man kan göra något annat för att kroppen ska hålla längre, men också för att man ska må bättre och få en rimlig pension.

Anpassa arbetsmiljön

Det blir lätt bara fokus på att höja åldersgränserna i pensionssystemet, menar Maria Söderberg, men det handlar också om att skapa bättre arbetsmiljö och bättre villkor på de olika arbetsplatserna så att vi får ett mer hållbart arbetsliv.
–Alla kommer inte kunna jobba hur länge som helst, men åtminstone de som kan och vill jobba längre bör få det. Så är det inte riktigt idag. Forskningen visar att risken att bli bortsorterad på grund av ålder startar ganska tidigt. Många arbetsgivare har fokus på yngre personer och erfarenhet är konstigt nog inte alltid lika efterfrågat.

Korta forskningsrapporter

Under uppdragsperioden som sträcker sig till oktober 2020, ska delegationen kontinuerligt sammanställa kunskap från svensk och internationell forskning.
Ett antal forskare, utredare eller andra relevanta personer ska skriva korta rapporter där man kärnfullt belyser ett visst område kopplat till senior arbetskraft. Bland annat kommer flera AgeCap-forskare att skriva rapporter till delegationen.
Rapporterna ochresultaten kommer sedan att spridasvia artiklar, seminarier och konferenser till exempel.

Skapa debatt

Ett viktigt syfte med delegationens arbete är att just att lyfta frågorna och skapa debatt. Därför ser delegationen lite annorlunda ut än en vanlig statlig utredning.
Förutom de fem ledamöterna ingår sju ambassadörer som alla är vana vid offentligheten, som f.d talmannen Björn von Sydow, Barbro Westerholm från riksdagen och Marianne Rundström f.d journalist på SvT.
–Tanken är att ambassadörerna på olika sätt ska hjälpa till att föra fram den kunskap som tas fram inom ramen för vårt arbete.


FAKTA

Delegationen för senior arbetskraft:
https://seniorarbetskraft.se/delegationen/

Ordförande: Anna Hedborg
Ledamöter:
Eva Vingård
Håkan Svärdman
Ingemar Eriksson
Ingmar Skoog
Ambassadörer:
Amanda Lundeteg
Barbro Westerholm
Björn von Sydow
Cristina Husmark Pehrsson
John Mellkvist
Marianne Rundström
Marita Ljung
Sakkunnig:
Stefan Oscarson
Sekretariat:
Anna Fransson
Maria Söderberg

Forskare från AgeCap som skriver forskningsrapporter:
Maria Edström
Maria Solevid
Lena Wängnerud
Ewa Wikström
Eva –Maria Svensson
Boo Johansson