Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Debatt: Svensson, B. (2015). Tretolv - varifrån och varthän? Skattenytt. 7-8. s. 579-595.

Publicerad

Debatt: Svensson, B. (2015). Tretolv - varifrån och varthän? Skattenytt. 7-8. s. 579-595

Syftet med 3:12 reglerna är att motverka omvandling av arbetsinkomst till lägre beskattad kapitalinkomst. Bestämmelserna är komplicerade och många gånger svåra att tillämpa. År 2006 infördes flera regler som var till klar fördel för de skattskyldiga. Reglerna har därefter varit föremål för ett flertal ”återställare”, bland annat i form av begräsningar i antalet schablonbelopp och införandet av fyraprocentregeln. I budgetpropositionen 2014/15:1 aviserades en översyn av reglerna. Regeringen har därefter gett den sittande fåmansföretagsutredaren tilläggsdirektiv som omfattar i princip hela 3:12-systemet. Varifrån och varthän? Det är frågan.

Länk till Skattenytt

Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt. Redaktör: docent Pernilla Rendahl, Juridiska institutionen.