Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Därför tjuvstartar vårblommor på hösten

Publicerad

Hösten är äntligen här men vårblommor som rhododendron och hassel har redan tjuvstartat. Vad är det som gör att en del av våra växter kommer ur rytm och börjar blomma under fel säsong? Vi frågar forskaren Åslög Dahl om vad denna osynk i naturen beror på.

BIld på blommande rosa rhododendron

Varför ser vi vårväxter blomma fast det är höst?

– Om det är en flerårig växt som blommar på våren, brukar blomknopparna anläggas under sommaren året innan. Det kräver så mycket tid och värme, att växterna inte hinner göra det samma vår som den ska blomma. På hösten när dagarna blir kortare och temperaturen sjunker, går växten in i en vintervila, då den inte kan växa eller blomma. Den måste vistas en bestämd tid i svala temperaturer i ett visst temperaturintervall (-5 - + 14C) för att vakna igen – hur länge beror på vilken art det handlar om och på vilken breddgrad den växer.

Hur klarar sig dessa växter?

– Hos många växter är viloperioden nödvändig för att någon ny blomning ska kunna ske, även om det finns blomknoppar. Men vissa växter, till exempel blåbär och hassel, har antingen en för "grund" eller för kort vila, och de kan då börja blomma redan före vintern om temperaturerna inte är normala. Troligen gäller det också lingon (som blommar för fullt här i Botaniska trädgården) och rhododendron, som ju tillhör samma familj som blåbär, men det verkar inte som någon gjort några närmare studier på dem. För rhododendron och andra odlade buskar gäller dessutom att de kan vara inställda på andra ljus- och temperatursignaler än våra inhemska växter, så att de lättare kommer ur rytm ett sådant här år. Själva blommorna, som kallas organ, klarar sig så länge det inte är frost, men det är inte säkert att de bildar fungerande pollen och fröämnen. Om de gör det, kan de troligen ändå sällan sätta frukt, eftersom det snart är för kallt. Plantan däremot klarar sig helt säkert utmärkt om den är flerårig, men den slösar kanske lite med energi.

Blir det några blommor till våren?

– Växter som har mycket med blommor nu kommer troligen inte att blomma i vår. Det beror på att om de blommar så intensivt nu att de förbrukar alla de knoppar som anlagts under den gångna sommaren. Men om det handlar om enstaka blommor så kommer det inte påverka nästa års blomning. Men jag har sett rhododendronbuskar som är helt översållade senast i dag, som om det vore maj och inte oktober. Där blir det nog inget i vår. Hos lingonen jag just hälsat på kommer det nog att finnas knoppar över till nästa år.

Tror du det är något som kommer bli mer vanligt i framtiden?

– Att det blommar under hösten påverkar inte ekosystemen då det mest förekommer bland odlade växter. Men klimatförändringarna kan leda till att växter kommer i otakt med omgivande miljö och med djur som de samverkar med. Till exempel pollinatörer, insekter som lägger sina larver på unga blad eller fåglar som äter sådana larver. Det behöver inte handla om så drastiska förskjutningar i tiden som från maj till oktober, utan det kan räcka med dagar och veckor. Jag är med i ett fenologinätverk som handlar om att dokumentera händelser i "naturens kalender" för att kunna följa klimatförändringarnas effekter på ekosystemen.

Åslög DahKontakt:
Åslög Dahl forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, telefon: 031-786 2664, mobil: 070-755 69 62, e-post: aslog.dahl@bioenv.gu.se

Foto: Linnéa Magnusson.
Porträtt av Åslög Dahl, fotograf Malin Arnesson.