Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Dag Hanstorp förordnad av regeringen

Publicerad

Regeringen har förordnat Dag Hanstorp, professor vid institutionen för fysik, till ledamot av ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet.

Förordnandet är på ett år, eftersom ledamoten som suttit på posten i två år begärt bli entledigad. Dag Hanstorp har blivit förordnad av regeringen. Normalt utses annars ämnesrådets ledamöter av elektorer från de olika lärosätena på tre år i taget.

–Jag tycker det är ärofullt att ha fått det här förtroendet. Det ska bli intressant att få vara med och få insyn i processen, säger Dag Hanstorp, professor vid institutionen för fysik, Göteborgs universitet.

Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap beslutar om medel till all Vetenskapsrådets forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Varit ordförande i beredningsgrupp

Dag HanstorpUnder ämnesrådet finns 19 beredningsgrupper inom olika fält. Ämnesrådet fördelar pengar till de olika grupperna och anger de övergripande principerna för fördelningen. Dag Hanstorp har under fyra år varit ordförande i beredningsgruppen för tillämpad fysik.

–Att vara ordförande i en sådan beredningsgrupp i fyra år är ett tungt uppdrag och på sätt och vis är nog detta någon form av erkännande.

Bland de tio forskare, som sitter i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, är nu tre från Göteborgs universitet.

–Det är ju väldigt roligt att Göteborgs universitet syns i detta sammanhang, även om vi inte representerar vårt universitet utan är utsedda som självständiga forskare, säger Dag Hanstorp.