Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Corona kvar på hög nivå i avloppsvattnet

Publicerad

Pandemivåg fyra ger inte vika. Halten coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg ligger fortsatt högt sett över tid. I senaste veckomätningen från Göteborgs universitet noteras en viss uppgång.

Pandemivåg fyra har pågått sedan mitten av december. I femton veckomätningar har halten coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg legat på nivåer motsvarande tidigare pandemivågors toppnoteringar, eller högre.

Bild
Heléne Norder, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Elin Lindström

– Vi ser att sars-cov-2 fortsätter att pendla på den höga nivån, konstaterar Heléne Norder, adjungerad professor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och mikrobiolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppgång för sars-cov-2

I den aktuella veckomätningen noteras en viss uppgång. Resultaten och analyserna bygger på prover tagna under vecka 13, den 28 mars-3 april.

Coronavirus i avloppsvattnet påvisar virus- och sjukdomsförekomst i samhället. Kopplingen mellan virus i avloppsvattnet och andelen svårt sjuka har dock minskat successivt i takt med att vaccinationsskyddet stärkts. Från 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Andra undersökta virus minskar

Utöver sars-cov-2 undersöks halten av norovirus GG2 som ger vinterkräksjuka. Enligt de aktuella resultaten sjunker halten norovirus för andra veckan i rad. Säsongens toppnotering gjorde i de prover som togs vecka 11.

Halten enterovirus sjunker något. Säsongens högstanotering var i proverna som togs vecka 12. Enterovirus kan ge ett brett spektrum av symptom från vanlig förkylning till inflammation i hjärtsäcken, hjärnhinneinflammation och förlamning. Majoriteten får dock lindriga symtom.