Länkstig

CERGU välkomnar en ny föreståndare

Publicerad

Andreas Moberg är CERGU:s ny föreståndare.

Från och med första juli tillträder Andreas Moberg som föreståndare för CERGU. Han arbetar på juridiska institutionen och har forskat bland annat om EU:s yttre relationer i allmänhet, både ur ett folkrättsperspektiv som ur ett EU-rättsperspektiv; om EU:s arbete med att sprida och garantera grundläggande rättigheter (både internt och externt). Han har också arbetat tvärvetenskapligt med fokus på EU-domstolen. Andreas Moberg har också tidigare varit ställföreträdande föreståndare för CERGU och är alltså väl rustad för uppdraget. Välkommen Andreas!