Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Centrum för hälsa och prestationsutveckling inrättat

Publicerad

Göteborgs universitet har inrättat Centrum för hälsa och prestationsutveckling, CHP, för att stärka kunskapsområdena fysisk aktivitet, idrott, kost, prestationsutveckling och hälsofrämjande arbete.

2011 invigde Göteborgs universitet Idrottshögskolan vid Skånegatan. Vid starten fanns där bland annat ett Laboratorium för hälsa och prestationsutveckling. Verksamhetsidén var att stärka hälsopromotion och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet och även att utveckla kunskapsfältet genom ett nära samarbete med olika interna och externa intressenter.

De senaste åren har verksamheten expanderat kraftigt.

– Att institutionens tillämpade labb nu omvandlas till en reguljär centrumbildning vid Göteborgs universitet är oerhört glädjande och borgar för en fortsatt intressant utveckling säger Claes Annerstedt, prefekt vid värdinstitutionen, institutionen för kost- och idrottsvetenskap, samt ordförande i CHP:s styrgrupp.

Efterfrågad infrastruktur

Närmast förestående är att öppna laboratoriet rent tillgänglighetsmässigt för intressenter inom och utom universitetet.

– Det är vår förhoppning att CHP skall utgöra en efterfrågad infrastruktur för hela universitetet. Detta bör kunna bli en naturlig hub för all verksamhet inom hälsa, kost, fysisk aktivitet och idrott, fortsätter Claes Annerstedt.

CHP ger struktur åt redan existerande samarbeten mellan Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Sahlgrenska akademin och Chalmers. Redan idag existerar forsknings- och utbildningssamarbete mellan de nämnda aktörerna inom idrott, fysisk aktivitet, kost, prestationsutveckling och hälsopromotivt arbete.

Nya tvärvetenskapliga samarbeten

– Centret kommer att fungera som en plattform för nya tvärvetenskapliga samarbeten inom de nämnda forskningsområdena och inte minst kunna erbjuda kvalificerad handledning och infrastruktur åt studenter och doktorander som vill arbeta med frågor kring hälso- och prestationsrelaterad verksamhet ur ett flervetenskapligt perspektiv, säger Claes Annerstedt.

Föreståndare för CHP är Stefan Grau, professor i biomekanik vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap, samt Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin.

En centrumbildning fungerar som en mötesplats för studenter, forskare, men också näringsliv och offentlig sektor. Centrumbildningarna är tvärvetenskapliga och flera ämnen, fakultetsområden och lärosäten kan ingå i en centrumbildning.

Centrumbildningarna ska lyfta fram områden som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner. Vid Göteborgs universitet finns idag ett trettiotal centrumbildningar.
Beslutet om att inrätta CHP som en centrumbildning togs av universitetets rektor den 26 juni.

Lär mer om Centrum för hälsa och prestationsutveckling

För mer information, kontakta Claes Annerstedt, tel: 031-786 2055, epost: claes.annerstedt@ped.gu.se
Stefan Grau, tel: 031-786 6535, epost: stefan.grau@gu.se
Mats Börjesson, tel: 0705-298360, epost: mats.borjesson@gu.se