Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Centrala begrepp och teoretiska perspektiv inom redovisning i ny lärobok

Publicerad

Läroboken Redovisningsteorier visar på mångfald och komplexitet inom redovisningsämnet.

Vilka är de centrala begreppen och de teoretiska perspektiven i redovisning idag? Gunnar Rimmel och Kristina Jonäll är redaktörer för boken och de olika kapitlen är skrivna av författare från Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan, Internationella Högskolan i Jönköping, Lunds universitet och Birmingham Business School.

Boken är indelad i tre delar. Den första behandlar grundläggande redovisningsteori, centrala begrepp och redovisningens reglering. Den andra delen presenterar olika redovisningsteorier och teoretiska aspekter. Här presenteras positiv redovisningsteori, disclosureteorier, redovisningskommunikation, diskursanalys, contingencyteori och institutionell teori. Den tredje delen vänder sig särskilt till studenter på avancerad nivå och här presenteras pragmatiskt konstruktivism, aktör-baserad ledarskapsteori, aktör-nätverksteorin samt kritiskt perspektiv på redovisning.

Referens
Jonäll, K. ; Rimmel, G. (2016). Redovisningsteorier - viktiga begrepp och teoretiska perspektiv inom redovisning. Stockholm: Sanoma.