Bild
Porträttbild på Carolina Klüft, på plats i en inomhushall
Foto: Lars Lanhed
Länkstig

Carolina Klüft hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin

Publicerad

Tidigare friidrottaren Carolina Klüft har utsetts till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hennes arbete att inspirera till en aktiv livsstil stärker Sahlgrenska akademins forskningsfokus på att förebygga ohälsa med fysisk aktivitet.

Carolina Klüft, född 1983, är en av tidernas bästa sjukampare. Hon avslutade sin framgångsrika karriär som elitidrottare 2012, och har sedan dess engagerat sig för fysisk aktivitet bland unga. Hon är verksamhetschef för organisationen Generation Pep, som arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Carolina Klüft ingår i styrgruppen för Göteborgs universitets centrumbildning Centrum för hälsa och prestationsutveckling, ett samarbete mellan Sahlgrenska akademin och Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Hon har tidigare också medverkat vid flera seminarier tillsammans med forskare från Sahlgrenska akademin.

Kost och rörelseglädje

Enligt motiveringen från Sahlgrenska akademins styrelse ligger Carolina Klüfts arbete väl i linje med den forskning som bedrivs vid Sahlgrenska akademin kring fysisk aktivitet, livsstil och främjande av hälsa i befolkningen.

Professor Agneta Holmäng, styrelseordförande och dekan:

– Genom utnämningen av vår nya hedersdoktor knyter Sahlgrenska akademin till sig en ny kraft i frågor som ligger både Sahlgrenska akademin och Carolina Klüft nära, nämligen att förebygga ohälsa genom hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. Genom sitt arbete i Generation Pep inspirerar Carolina Klüft både organisationer och enskilda personer, och jag vet att hon alltid är mycket noga med att den information hon för fram har vetenskaplig evidens.

Bottnar i vetenskap

Carolina Klüft säger att hon är hedrad över utmärkelsen, och hon ser tydliga kopplingar mellan akademin och arbetet i Generation Pep.

– Vi är en organisation som bottnar i forskning och vetenskap. Det kommer hela tiden nya kunskaper på området, och det är viktigt att nå ut med fakta till människor, säger hon.

– Dels behöver vi skapa konkret förändring genom olika åtgärder och insatser, inom skolan och på andra arenor där vi jobbar, och dels behöver människor få ta del av den kunskap som finns på Göteborgs universitet och på andra universitet, säger Carolina Klüft.